entropia | OBSZAR WSPÓLNY - OBSZAR WŁASNY. OD METODY DO IMPROWIZACJI
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXIV spotkanie autorskie z cyklu Szczyt Formy

Grzegorz Kowalski

OBSZAR WSPÓLNY - OBSZAR WŁASNY. OD METODY DO IMPROWIZACJI

spotkanie autorskie | artist talk

25.04.2019 godz. 18:00 | czwartek

thursday, 25 april 2019, 6:00 PM

wstęp wolny | admission freeprowadzenie: Faustyna Jałosińska

____________________

Grzegorz Kowalski. Urodzony w 1942 roku. Rzeźbiarz, twórca instalacji, performer, pedagog, krytyk sztuki i eseista. Studiował rzeźbę na ASP w Warszawie, w pracowniach Jerzego Jarnuszkiewicza i Oskara Hansena. Wieloletni dydaktyk macierzystej uczelni. Początkowo działał pod silnym wpływem teorii „Formy Otwartej“ Oskara Hansena, badając relacje artysta-odbiorca, dzieło-otoczenie. W latach 70. współpracował w galerią Repassage w Warszawie, sytuującą się poza oficjalnym obiegiem artystycznym, gdzie odnalazł przestrzeń do - jak to określa - „praktykowania wolności“, w zewnętrznym opresyjnym systemie. W okresie tym artysta tworzył prace wynikające z partnerskiego dialogu z publicznością. Działania te ewoluowały w wielomiesięczne projekty, polegające na zadawaniu pytań uczestnikom projektów i rejestrowaniu ich odpowiedzi. Od lat 90. znaczące dla działalności artysty stały się wystawy realizowane według jego scenariuszy, również włączające własną pracę jako dydaktyka. W czasie wieloletniej pracy na ASP w Warszawie, Kowalski wypracował autorską metodę dydaktyczną nazywaną „dydaktyką partnerską“, którą stawia na równi z pracą twórczą. Opiera się ona na współdziałaniu i poszukiwaniu pozawerbalnego języka komunikacji. Jego pracownia, która zyskała miano „Kowalni“, wykształciła grono uznanych polskich artystek i artystów, między innymi współtworzących nurt sztuki krytycznej, takich jak Katarzyna Kozyra, Paweł Althamer, Katarzyna Górna czy Artur Żmijewski. Grzegorz Kowalski jest również autorem wielu testów teoretycznych, programowych, historycznych czy recenzji.

Szczyt Formy to cykl otwartych spotkań autorskich z uznanymi artystkami i artystami młodego i średniego pokolenia, zajmującymi się szeroko pojętymi działaniami przestrzennymi. Cykl ten jest wspólną inicjatywą Koła Naukowego Forma przy Katedrach Rzeźby ASP we Wrocławiu oraz Galerii Entropia. Spotkania pomyślane są jako autorskie prezentacje dające artystom/kom możliwość bezpośredniego przedstawienia swojej sztuki bez żadnej mediacji, publiczności zaś osobistego kontaktu z artystami/kami, a także zapoznania się z żywym procesem twórczym czy problemami istnienia na współczesnym rynku sztuki.

Koordynacja cyklu: Karolina Freino

____________________Grzegorz Kowalski

Polish sculptor, performance artist, creator of installations, educator, essayist, and art critic. Born January 10, 1942 in Warsaw; resides in Warsaw.

Between 1959 and 1965 Kowalski studied sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw under Oskar Hansen and Jerzy Jarnuszkiewicz. While a student he volunteered as a teaching assistant in the studio of Hansen, thus beginning an educational career at his alma mater that persists to this day. In 1985, following the retirement of professor Jerzy Jarnuszkiewicz, Kowalski took over as head of the Sculpture Department diploma studio and became a full professor in 1991.

His artistic stance was shaped under the influence of Oskar Hansen's theory of the "Open Form". Early in his career (1965-1970) he was active within the movement of avant-garde symposiums and plein-airs, which was significant in breadth at the time and characterized by both an experimental and social agenda. Among others Kowalski took part in the Symposium of Artists and Scientists in Puławy in 1966, the 2nd Biennale of Spatial Forms in Elblag in 1967, the international symposium of sculptors during the Mexico City Olympics in 1968, and the "Wrocław '70" Symposium. He had his solo debut in 1968 with the installation "Kieszeń"/ "Pocket" at the Foksal Gallery in Warsaw. Soon afterwards he suffered a crisis of confidence and lost his previously held belief in the power of art to influence social processes. This, coupled with his newly found awareness of the disproportion between his creative intentions and the possibilities for realizing them, prompted Kowalski to seek and obtain a scholarship to travel to the United States, where he stayed for one year (1970-1971).

Throughout his second period (1972-1980) Kowalski remained linked primarily with the Repassage Gallery, in which the artist found conditions appropriate for, as he put it, "practicing freedom" in the face of the censorship and political oppression that reigned on the outside. His works from this period were of two types. The first took the form of photographic tableaux that depicted interpersonal actions or designs for them and included "Kompozycja horyzontalna / Horizontal Composition" (from 1972), a series of "photographic objects" (1972-1974), "Buty / Shoes" (1975), and "Krzesło / Chair" (1974-1975). The second were artistic actions in pure form, one-off events like "Odbitka / Print" (1977), "Kompilacja / Compilation" (1977), "Trawa / Grass" (1978), or long-term question-provoked actions like "Czy mógłbyś i czy chciałbyś wcielić się w zwierzę przed obiektywem?" / "Could You and Would You Like To Become an Animal in Front of the Camera?" (1978), "Czy mógłbyś i czy chciałbyś potraktować mnie jako przedmiot?" / "Could You and Would You Like To Treat Me Like An Object?" (1979), and "Czy chciałbyś wrócić do łona matki?" / "Would You Like to Return to Your Mother's Womb?" (1981-1987). Both in the first and the second, the artist incorporated viewers into the work as partners.

Kowalski transferred this method of artistic endeavor to his educational activities. In its mature form, a series of classes titled "Obszar wspólny i własny / A Common and Individual Zone" (beginning with the 1981/82 academic year), it constituted an important current within Kowalski's third period of creativity, which began in 1980. In the 1990s, drawing on his students educated in the spirit of "education in partnership", Kowalski created an informal artistic group known as Pracownia Kowalskiego / Kowalski's Workshop (or Kowalnia / The Smithy), which included Paweł Althamer, Katarzyna Górna, Katarzyna Kozyra, Jacek Markiewicz, Anna Molska, Monika Zielińska, and Artur Żmijewski.

Apart from being an artist and educator, Grzegorz Kowalski is also an organizer of artistic life. In 1991 he assembled an original exhibition titled Magowie i mistycy / Magicians and Mystics at the Centre for Contemporary Art at Ujazdowski Castle in Warsaw. This was followed in 1993 by an addition to the Repassage Gallery retrospective at the "Zacheta" Gallery devoted to the political activities of the "people of the gallery", and in the year 2000 by an exhibition titled Wojna w człowieku / War Within Man at the Center of Polish Sculpture in Orońsko.