entropia | QUEERELIGIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXII spotkanie autorskie z cyklu Szczyt Formy

Daniel Rycharski

QUEERELIGIA | QUEERELIGION

spotkanie autorskie

24.01.2019 godz. 18:00 | czwartek

thursday, 24 january 2019, 6:00 PM

wstęp wolny | admission freeprowadzenie: Jakub Jakubowicz


Daniel Rycharski. Urodzony w 1986 roku w Sierpcu. W 2009 roku ukończył grafikę na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie wykłada na Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2012 roku nagrodzony tytułem Kulturysty Roku radiowej Trójki, w 2017 roku - Paszportem Polityki. Tworzy prace w przestrzeni wiejskiej, często angażując lokalną społeczność, jak również filmy czy instalacje multimedialne. Murale, które Rycharski wykonał w rodzinnej wsi Kurówko, nazywane są wiejskim street artem. Jego prace wspierają również w działania na rzecz praw osób LGBT+, włączając je w narrację i symbolikę chrześcijańską.

Tereny wiejskie są bardzo wyobcowane. Jeśli chodzi o dostęp do kultury, to są wykluczone. Uważam, że ci mieszkańcy mają takie samo prawo do korzystania z dóbr kultury, co mieszkańcy miasta. Pomyślałem, że trzeba zrobić coś, co pomoże im zrobić samym sobie tę sztukę. Daniel Rycharski.


Szczyt Formy to cykl otwartych spotkań autorskich z uznanymi artystkami i artystami młodego i średniego pokolenia, zajmującymi się szeroko pojętymi działaniami przestrzennymi. Cykl ten jest wspólną inicjatywą Koła Naukowego Forma przy Katedrach Rzeźby ASP we Wrocławiu oraz Galerii Entropia. Spotkania pomyślane są jako autorskie prezentacje dające artystom/kom możliwość bezpośredniego przedstawienia swojej sztuki bez żadnej mediacji, publiczności zaś osobistego kontaktu z artystami/kami, a także zapoznania się z żywym procesem twórczym czy problemami istnienia na współczesnym rynku sztuki.

Koordynacja cyklu: Karolina Freino