entropia | DYSLOKACJA
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Ficowski, Dariusz Lech

DYSLOKACJA | DISLOCATION

zdarzenie | event

02.10.2018 godz. 19:00 | wtorek

tuesday, 02 october 2018, 7:00 PM

wstęp wolny | admission free__________________

DYSLOKACJA
reżyseria: Andrzej Ficowski
aktor: Dariusz Lech
ilość miejsc ograniczona
__________________

Wydarzenie „Dyslokacja”, przygotowane przez Andrzeja Ficowskiego we wrocławskiej Entropii, opowiada nie tylko o szeroko pojętym procesie niszczenia obrazu, lecz również o jego kontrprocesie: transformacji, przemieszczeniu oraz rodzeniu się na oczach widzów nowej historii tegoż obrazu. Dariusz Lech, aktor zaproszony do projektu, dyslokuje się ze swojego czasu zarówno w mrok domysłu, jak i w bardzo namacalny konkret rzeczywistości współczesnego Iranu.

Dla twórców ważną inspiracją były słowa Giorgio Agambena: „To, czego mieć już nie mogę, co nieskończenie wymyka się wstecz, a zarazem wypycha mnie naprzód, jest już jedynie przedstawieniem języka, ciemnością zakładaną dla światła. Światło jest tylko dojściem ciemności do samej siebie…” Pytamy również o współczesnego człowieka. Kim jest współczesny człowiek w czasach deficytu wyobraźni? I podpowiadamy, ponownie inspirując się myślą Agambena - to ktoś, kto potrafi dostrzec nie światła, lecz ciemność swojej epoki. Współczesnym jest ten, komu świeci prosto w twarz reflektor ciemności, bijący z jego czasów. Projekt „Dyslokacja” jest kolejnym działaniem Andrzeja Ficowskiego poruszającym problematykę sztuki niewizualnej.

Andrzej Ficowski – reżyser, edukator i animator kultury, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Realizator wielu spektakli teatralnych oraz słuchowisk. Jest twórcą innowacyjnego projektu teatralnego „Teatr w ciemnościach” w ramach którego rozwija własną wizję teatru opartego na niewizualnym uczestnictwie w wydarzeniu artystycznym, gdzie wyuczone schematy percepcji spektaklu przestają obowiązywać, gdy na scenie nie pojawia się światło. Reżyser często powtarza swoje credo artystyczne: nie wszystko musimy widzieć, by zobaczyć, podobnie jak nie wszystko musi być wypowiedziane, aby możliwe było zrozumienie. Korzystając z potencjału przekazu sztuki w ciemnościach w ostatnich latach wyreżyserował spektakle „Dziwny pasażer” Tymoteusza Karpowicza, „Odejście Głodomora” Tadeusza Różewicza, „Wyspy Galapagos” Helmuta Kajzara w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu oraz "Nocny Lot" wg Brechta na Festiwalu Teatralnym "Malta" w Poznaniu.

Dariusz Lech — aktor preformer związany ze środowiskiem artystycznym Wrocławia .Pracował w Teatrach wrocławskich / Teatr Współczesny, Teatr Muzyczny/. Był stypendystą ODIN THEATRET. Współpracował i uczestniczył w warsztatach aktorów "Teatru Laboratorium "J.Grotowskiego- Rena Mirecka i Zygmunt Molik. Tworzy autorski teatr w Kryształowicach -"LALATEATR" Autor słuchowisk / tajemnice i legendy ślężańskie / . Współpracuje z reżyserem teatralnym Andrzejem Ficowskim od 2016 r.
__________________