entropia | ENTROPIA ROŚNIE v. 3.0
 
 
 
 
 

fot. Mira Boczniowicz, Mariusz Jodko, Kuba Kos, Andrzej Rerak, Krzysztof Wiktor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entropia rośnie

Entropy icreases

Igor Krenz | Poziom w piomie | Pion w poziomie

Julita Gielzak | Entropia rośnie

Maciej Bączyk "Nieskończona melancholia"

Tomasz Opania | Kurczę, gdzie to jest?

ENTROPIA ROŚNIE v. 3.0 | ENTROPY INCREASES v. 3.0

wystawa | pokazy | działania | exhibition | screenings | performances

20.06 - 27.07.2018

otwarcie: 20.06.2018 godz. 18:00 | środa

opening: wednesday, 20 june 2018, 6 PM

wstęp wolny | admission freeGALERIA ENTROPIA Wrocław ul. Rzeźnicza 4
http://www.entropia.art.pl/about.php________________artyści

Maciej Bączyk, Mira Boczniowicz, Izabela Chamczyk, Jacek Czapczyński, Tomasz Dobiszewski, Tomasz Domański, Andrzej Dudek-Dürer, Jacek Dziubiński, Matej Frank, Karolina Freino, Julita Gielzak, Karolina Głusiec, Dariusz J. Gorski, Bożena Grzyb-Jarodzka, Marcin Harlender, Andrzej Jarodzki, Paweł Jarodzki, Aga Jarząb, Jakub Jernajczyk, Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Małgorzata Kazimierczak, Jerzy Kosałka, Igor Krenz, Gerard Lebik, Paweł Marcinek, Marcin Mierzicki, Eugeniusz Minciel, Jan Mioduszewski, Piotr Młodożeniec, Zdzisław Nitka, Tomasz Opania, Anna Płotnicka, Dominik Podsiadły, Joanna Rajkowska, Andrzej Rerak, Beata Rojek, Jasmin Schaitl, Krzysztof Skarbek, Piotr Skiba, Piotr Marcin Stapiński, Tomasz Stępień Mniamos, Karolina Szymanowska, Lech Twardowski, Krzysztof Wałaszek, Urszula Wilk, Maja Wolińska, Kamila Wolszczak, Jacek Zachodny, Ewa Zarzycka, Tadeusz Złotorzycki

kuratorka: Alicja Jodko


________________wieczór otwarcia>> otwarcie wystawy
Galeria Entropia Wrocław ul. Rzeźnicza 4
20.06.2018 godz.18.00

działania: Izabela Chamczyk, Tomasz Domański, Matej Frank /transmisja performansu z Turynu/, Marcin Harlender, Gerard Lebik

>> translokacja perypatetyczna na trasie
Entropia—Muzeum Współczesne Wrocław:
godz. 19.00—19.45
+ zdarzenie p.t. "Para w gwizdek" /idea i inicjacja: Alicja Jodko
/w pobliżu MWW, na tlle lokomotywy/
ok. godz. 20.00

>> działania performatywne i okołomuzyczne
Muzeum Współczesne Wrocław
Pl. Strzegomski 2a
20.06.2018 godz. 20.00—22.00

— performance: Jerzy Kosałka, Swojskie Tropiki (Karolina Włodek i Adam Martyniak), Ewa Zarzycka
— dźwięki: Daniel Brożek vel. Czarny Latawiec, Andrew Dixon
— film: autorski wybór ze zbiorów Galerii Entropia


Projekt realizowany w ramach Święta Wrocławia 2018

________________

dokumentacja | documentation

fb: https://www.facebook.com/events/603273666696681/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2162824927091068/
https://www.facebook.com/events/208909996430379/

_________________


W 2018 r. Galeria Entropia obchodzi jubileusz 30-lecia działalności. Jako galeria programowo eksploracyjna jest nie tyle przestrzenią konsumpcji artefaktów, co miejscem przecinania się i zbiegu wielu odmiennych praktyk, konceptów i strategii. „Entropia rośnie_wersja 3.0” to grupowa wystawa, w której ponad pięćdziesiąt artystek i artystów podejmuje ważki temat badawczy w kontekście samego miejsca, funkcjonowania sztuki najnowszej i obecnego bezprecedensowego w historii ludzkości przyrostu entropii przejawiającego się we wszelkich sferach rzeczywistości i życia społecznego.

Wystawa jest rozszerzona o pokazy i zdarzenia towarzyszące w tym — w dniu otwarcia — specjalny wieczór performatywny i okołomuzyczny organizowany wspólnie z Muzeum Współczesnym Wrocław, Pl. Strzegomski 2a.

Oba miejsca połączy perypatetyczna translokacja czyli przejście, happening na trasie pomiędzy Galerią a Muzeum.________________

ENTROPY INCREASES v.3.0
30th anniversary of Entropia Gallery
exhibition | shows | perfomances
20.06 — 27.07.2018

>> Opening of the Exhibition | performances
Entropia Gallery, ul. Rzeźnicza 4
20.06.2018 at 6:00 p.m.

performances: Izabela Chamczyk, Tomasz Domański, Matej Frank /transmisja performansu z Turynu/, Marcin Harlender, Gerard Lebik

>> peripatetic translocation on Entropia—Wrocław Contemporary Museum route
from 7:00 to 7:45 p.m.
+ happening "Steam to the Whistle" idea/initiation by Alicja Jodko /area near Wrocław Contemporary Museum/
around 8:00 p.m.

>> performances and music-related acts
Wrocław Contemporary Museum, Pl. Strzegomski 2a
20.06.2018 8:00 p.m.—10:00 p.m.

- performance: Jerzy Kosałka, Jasmin Schaitl, Swojskie Tropiki (Karolina Włodek i Adam Martyniak), Ewa Zarzycka
- sounds: Daniel Brożek vel. Czarny Latawiec, Andrew Dixon
- film: from archive of Entropia Gallery

This project is carried out as part of 2018 Wrocław Festival

_________________

In 2018 Entropia Gallery celebrates its 30th anniversary. With exploration as the paramount aspect of its program, the Gallery is not so much a space for consuming artefacts as a place where several different practices, concepts and strategies intersect and coincide. “Entropy Increases Version3.0” is a group exhibition involving over fifty artists. They all take up an important research topic within the context of the place itself and functioning of the latest art. The artists also investigate the current, unprecedent in the history of humankind, increase in entropy manifesting itself in all fields of reality and social life.

The exhibition encompasses performances and accompanying events, including – on the opening day – a special performative and audiovisual evening organised jointly with Wrocław Contemporary Museum, 2a Strzegomski Square.

Both places will be connected by peripatetic translocation i.e. a passage, a happening on the route between the Gallery and the Museum.
_________________

Maciej Bączyk, Mira Boczniowicz, Izabela Chamczyk, Jacek Czapczyński, Tomasz Dobiszewski, Tomasz Domański, Andrzej Dudek-Dürer, Jacek Dziubiński, Matej Frank, Karolina Freino, Julita Gielzak, Karolina Głusiec, Dariusz J. Gorski, Bożena Grzyb-Jarodzka, Marcin Harlender, Andrzej Jarodzki, Paweł Jarodzki, Aga Jarząb, Jakub Jernajczyk, Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Małgorzata Kazimierczak, Jerzy Kosałka, Igor Krenz, Gerard Lebik, Paweł Marcinek, Marcin Mierzicki, Eugeniusz Minciel, Jan Mioduszewski, Piotr Młodożeniec, Zdzisław Nitka, Tomasz Opania, Anna Płotnicka, Dominik Podsiadły, Joanna Rajkowska, Andrzej Rerak, Beata Rojek, Jasmin Schaitl, Krzysztof Skarbek, Piotr Skiba, Piotr Stapiński, Tomasz Stępień Mniamos, Karolina Szymanowska, Lech Twardowski, Krzysztof Wałaszek, Urszula Wilk, Maja Wolińska, Kamila Wolszczak, Jacek Zachodny, Ewa Zarzycka, Tadeusz Złotorzycki

curator: Alicja Jodko

_________________

Wrocław Contemporary Museum, Pl. Strzegomski 2a
20.06.2018 8:00 p.m. — 10:00 p.m.

- performance: Jerzy Kosałka, Jasmin Schaitl, Swojskie Tropiki (Karolina Włodek i Adam Martyniak), Ewa Zarzycka
- sounds: Daniel Brożek vel. Czarny Latawiec, Andrew Dixon
- film: from archive of Entropia Gallery
_________________