entropia | KONSULTACJE Z ENTROPII
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSULTACJE Z ENTROPII

spotkanie

29.05.2018 godz. 18:00 | wtorek

tuesday, 29 may 2018, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free______________________

"Konsultacje z entropii" - otwarte dla publiczności spotkanie naukowców różnych dziedzin – cybernetyka, ekonomia, filozofia, fizyka, matematyka, urbanistyka - z artystami biorącymi udział w grupowej wystawie "Entropia rośnie v.3.0" /otwarcie 20.06.2018/

Wystwa ‘Entropia rośnie’ podejmuje ważki temat badawczy w kontekście bezprecedensowego w historii ludzkości przyrostu entropii przejawiającego się we wszelkich sferach rzeczywistości i życia społecznego.

Temat tej powstającej z udziałem wielu artystów wystawy domaga się poszerzenia o refleksję naukową dotyczącą entropii w odniesieniu do różnych dziedzin nauki.

Spotkanie przyjmie formę swobodnej wymiany myśli w przyjemnej, nieoficjalnej atmosferze.

Ze strony nauki w spotkaniu wezmą udział:

Prof. dr hab. Stanislaw Czaja /ekonomia ekologiczna
Prof. dr hab. Piotr Garbaczewski /fizyka teoretyczna
Dr Jakub Jernajczyk / sztuki wizualne, matematyka
Dr hab. prof. UWr Kazimierz Orzechowski / chemia fizyczna i teoretyczna
Dr inż. Jerzy Sławski / cybernetyka, urbanistyka

Serdecznie zapraszamy