entropia | ALTERNATYWNA HISTORIA SZTUKI

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jerzy Kosałka

ALTERNATYWNA HISTORIA SZTUKI | ALTERNATIVE HISTORY OF ART

wystawa | exhibition

09.03 - 23.03.2018

otwarcie: 09.03.2018 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 09 march 2018, 6 PM

wstęp wolny | admission freeAutorem wystawy w Entropii jest Jerzy Kosałka, artysta wizualny, jeden z "luxusowców" reprezentujący wrocławską post-post awangardę. Wielbiciel post-prawdy. Tworzy interdyscyplinarne instalacje. Tym razem, odpowiadając na potrzebę czasu i posługując się popularną ostatnio metodą relatywizacji ocen historycznych, zaprezentuje swoje wersje wydarzeń, które miały miejsce w historii sztuki, a bohaterami tych wydarzeń są wybitni wrocławscy artyści.

Prace:

1. „Kopista”, instalacja, 2017, produkcja: Fundacja „Art Transparent”
2. „Nieudana kopia Czarnego Kwadratu na Białym Tle”, akryl na płótnie, 2018
3. „Wymiana prezentów i poglądów między Alfonsem Mazurkiewiczem a Josephem Beuysem”, 2018
4. „Andrzej Lachowicz i Joseph Kosuth na chwilę przed obaleniem teorii kontekstualizmu Jana Świdzińskiego w obecności Natalii LL”, 2018
5. „Prawdziwa sztuka zawsze cię oszuka”, instalacja, 2018


...................

foto1: "Kopista", performans w Galerii Tretiakowskiej, fot.Anna Markowska
...................The exhibition in Entropia is authored by Jerzy Kosałka, a visual artist and one of “Luxus” members representing Wroclavian post-post avant-garde. He is an enthusiast of post-truth and creates interdisciplinary installations. This time, in response to the need of the present times and by means of the recently popular method involving relativizing evaluation of historical facts, Kosałka presents his versions of events that occurred in the history of art, with outstanding artists from Wrocław acting as protagonists of these events.

photo1: "The Copist", performance at Tretiakovska Gallery