entropia | MONOMIT
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filip Berendt

MONOMIT | MONOMYTH

wystawa | exhibition

08.12 - 29.12.2017

otwarcie: 08.12.2017 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 08 december 2017, 6 PM

wstęp wolny | admission free__________

Filip Berendt jest fotografem i rzeźbiarzem, tworzy również obiekty, będące zazwyczaj elementami jego zdjęć. Realizowany od blisko dwóch lat "Monomit" to projekt łączący autorską fotografię z abstrakcyjnym malarstwem, a przestrzenne kolaże powstałe na ścianie pracowni artysty zostają zniszczone po sfotografowaniu. Podobna metoda towarzyszyła Berendtowi już w paru poprzednich cyklach ("Every Single Crash", "Pandemia"), gdzie jedynym fizycznym śladem po stworzonych pracach – a zarazem ostatecznym efektem procesu twórczego – była fotografia. Najnowsze prace Berendta odwołują się do monomitu, terminu wprowadzonego przez amerykańskiego mitoznawcę Josepha Campbella (samo wyrażenie zostało zapożyczone od Jamesa Joyce’a). Monomit określa rozpoznany przez Campbella archetypiczny wzorzec struktury fabularnej wspólny dla mitycznych opowieści, przejawiający się poprzez motyw podróży bohatera, będącego nośnikiem uniwersalnych prawd o osobistym samoodkryciu i samotranscendencji, o rolach w społeczeństwie i w relacjach. Bohater, według Campbella, a za nim Berendta, to człowiek, który wyrusza w drogę prowadzącą go do celu, jakim ma być ostateczna głęboka duchowa przemiana.

tekst: Agnieszka Rayzacher

__________

Cykl Monomit został zainicjowany w 2015/2016 roku. Na wystawie w Galerii Entropia prezentowane są w większości nowe prace.
__________

Filip Berendt ur. 1975, absolwent ASP Gdańsk (fotografia), ASP Łódź (grafika), Royal College of Art, London, sculpture department. Mieszka i pracuje w Warszawie. Współpracuje z galerią lokal_30 i z Letrangere gallery w Londynie.

więcej: http://www.filipberendt.pl

__________Monomyth project combines authorial photography with abstract painting – photographed objects are spatial collages created on the walls of Berendt’s studio and destroyed once they have been captured on film. Berendt has used that method previously in a couple of cycles ("Every Single Crash", "Pandemia") in which the only physical trace of the pieces he created – and thus the final effect of the creative act – was a photograph. His latest works refer to the idea of monomyth, introduced by the American mythologist Joseph Campbell (the term was originally coined by James Joyce). Monomyth stands for the archetypal pattern typical of fictional narratives, described by Campbell, shared by all mythical stories, manifesting itself as the hero’s journey, conveying universal truths about self-discovery and self-transcendence, about social and interpersonal roles. According to Campbell – and Berendt – the hero is an individual setting out on a journey leading them to the final destination: profound spiritual transformation. The journey is tantamount to making life meaningful, to searching for and discovering its meaning at consecutive stages of the trip.

text: Agnieszka Rayzacher

more: http://www.filipberendt.pl/

__________