entropia | light echo. Light
 
 
 
 
 

fot. Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dariusz J. Gorski

light echo. Light | light echo. Light

fotografia | obiekty | video | photography | objects | video

21.04 - 12.05.2017

otwarcie: 21.04.2017 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 21 april 2017, 6 PM

wstęp wolny | admission freelight echo. Light
to interpretacja osobliwości natury dotyczącej światła, przestrzeni i wielowymiarowości Zjawisk konstelacyjnych wymiennie wpływających na postrzeganie i obecność naszego tu i teraz. Jest też próbą zatrzymania w kadrze fotograficznym i filmowym relacji: źródło-dystans-cel.
Relacji mającej decydujący wpływ na postrzeganie tego, co znane i zapominane.
Uzyskany sygnał wpływa na sposoby kreowania informacji, percepcji a także świadomości i intensywności światła w materii.

light echo. Light
to cyfrowy zapis następstw obecności światła i uruchamiającej się materii, z której rodzi się forma a instrumentarium fotograficzne, filmowe nadaje i utrzymuje kształt w jej estetycznej dbałości o detal obrazu.

_________

Dariusz J. Gorski (1963), artysta, pedagog. Studia w PWSSP w Poznaniu. Dyplom w 1991 r. w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego. Zajmuje się fotografią, malarstwem, obiektami. Twórca wydarzeń artystycznych, współtwórca i założyciel grupy „Antyle2” (Poznań, 1990). Inicjator i założyciel młodzieżowego Teatru Form Nieforemnych (1992). Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Laureat licznych nagród m.in. złotego, srebrnego i brązowego medalu Polskiego Związku Artystów Fotografików za twórczość artystyczną. Prace w zbiorach publicznych i prywatnych. Mieszka i pracuje w Berkeley, CA.light echo. Light
it is an interpretation of the peculiar nature of light, space and multidimensionality.
The constellation phenomena interchangeably influence perception and our being here and now. It is also an attempt to hold in the photographic and filmic frame relation between the source - distance - goal...

This relationship has a decisive impact on perceiving what is known and what has been forgotten.
The obtained signal influences the ways of creating information, perception, and also the awareness and intensity of light in matter.   

light echo. Light
it's a digital record of consequences of the presence of light and activating matter, out of which is born the form.

Dariusz J. Gorski (1963) Artist, educator. He has  studied at the PWSSP in Poznan, Poland. Diploma in 1991. Bachelor of Fine Arts. He works with photography, painting, video and objects. He is an artistic events creator. Including being the co-founder of the group "Antyle2" (Poznan, 1990). Initiator and founder of the youth theater "Irregular Forms" (1992). He has been an active participant in both, individual and group exhibitions. Winner of numerous awards throughout his artistic career including Gold, Silver and Bronze medals for a variety of his work from the Association of Polish Artists Photographers.Work in private and public collections. Lives and works in Berkeley, CA