entropia | PRZEMIANY I PRZEKROCZENIA - o sztuce XXII wieku
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcin Harlender

PRZEMIANY I PRZEKROCZENIA - o sztuce XXII wieku | CHANGES AND TRANSGRESSIONS - On Art XXII Century

wykład okołoakademicki | performans | lecture | performance

29.11.2016 godz. 18:00 | wtorek

tuesday, 29 november 2016, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free„Jest coś kuszącego i ryzykownego zarazem w zaglądaniu codzienności “pod skórę”. W końcu gdyby nie ryzyko.../?/.

Od pradziejów ludzie lubią wyzwania. Czasami zobaczenie znanego problemu
z perspektywy innego punktu widzenia może przynieść nieoczekiwane efekty.

Gdzie tak naprawdę przebiega granica miedzy tym co w człowieku „wewnętrzne” i „zewnętrzne”? Przemiany i przekroczenia to po raz kolejny zadane odwieczne pytanie o granice...czegokolwiek. Nie należy oczekiwać gotowych odpowiedzi... Takiej drogi doświadczyć można jedynie osobiście, ale czasem coś się uda opowiedzieć.”

M.H.

____________

Marcin Harlender /ur. 1959/, malarz, performer, twórca instalacji, happeningów, teoretyk sztuki, od lat zajmuje się analizą bezpośrednich oddziaływań obiektów sztuki na świadomość ich odbiorcy w przestrzeni galeryjnej jak i poza nią. Artysta totalny i zdeterminowany sztuką. Studiował na PWSSP we Wrocławiu /1982-1989 i 1991-1992/, dyplom w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego /1996, ASP Wrocław/. Na przełomie lat 80. i 90. autor i uczestnik wielu działań i akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Autor kilkudziesięciu wystaw i wystąpień indywidualnych. Współpracuje z Galerią Entropia od 1988 r.