entropia | FANTOM I NIERUCHOMY KRAJOBRAZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kama Sokolnicka

FANTOM I NIERUCHOMY KRAJOBRAZ | PHANTOM AND STILL LANDSCAPE

wystawa | malarstwo | exhibition | painting

15.05 - 5.06

wstęp wolny | admission freeKażdy krajobraz jest stanem duszy.
Amiél

Moje prace dotyczą często czegoś, co prawie nie istnieje. Lubię używać prefabrykatów – w tym cyklu są nimi forma fabryki, elektrowni i aura epoki przemysłowej, niepodlegającej już większym fluktuacjom. Zakłady pracy w tej części świata to coraz częściej jedynie powidok różnych gałęzi przemysłu amputowanych rzeczywistości. Pozostają fantomy. Bardziej to jak, niż dokąd świat zmierza, stanowi dla mnie katastrofę. Obiekty poindustrialne mają w moim odczuciu charakter zbliżony do jednostek, które za cel stawiają sobie pogrążenie się w kontemplacji. Równo, może nawet monotonnie, emitują pewien rodzaj promieniowania, które zbliża się do buczącego, niskiego dźwięku. Krajobrazy z elektrowniami – to tam powstaje energia i napięcie. Niezmiennie, w pracy i w życiu, interesuje mnie przemienianie miejsca w stan umysłu.

Nie jesteśmy bezpiecznie zadomowieni w świecie, który chcemy zrozumieć
(R. M. Rilke).

K.S.

Kama Sokolnicka, absolwentka wydziału grafiki wrocławskiej ASP (dyplom z rysunku zawodowego w 2003 r. w pracowni prof. E. Geta-Stankiewicza). Pobyty twórcze w Europejskim Centrum Współczesnych Działań Artystycznych CEAAC w Strasbourgu (2004) i w Kolonii Artystów w Stoczni Gdańskiej (2005). Prace w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i w kolekcjach prywatnych. Od 2008 r. współpracuje też z Tomaszem Zalejskim-Smoleniem (I nagroda na 8 Raciborskim Festiwalu Sztuki za wspólną pracę "Martwa natura").
Aktywna na wielu obszarach sztuki jak malarstwo, instalacja, projekty site-specific, bookart czy animacja. W swoich pracach zajmuje się głównie procesami związanymi z zamieszkiwaniem, przebywaniem, pamięcią miejsca, fenomenem horror vacui i przemieszczaniem się. Oscyluje pomiędzy obserwowaniem a byciem w/wewnątrz. Posługuje się różnymi mediami by analizować relacje między przestrzenią, człowiekiem i przedmiotami; ważne jest to, co dzieje się między tymi elementami, co nie tkwi w nich samych. Wszystko to konsekwentnie znajduje odbicie w formach i materiałach, jakich artystka używa do swoich realizacji.