entropia | FORMAT P
 
 
 
 
 

FORMAT P

promocja nowego kwartalnika humanistycznego | spotkanie | pokaz | new art quarterly promotion | meeting | screening

25.05.

wstęp wolny | admission free
FORMAT P jest nowego typu magazynem humanistycznym. Periodyk jest pomyślany jako narzędzie dla artystów, pisarzy, specjalistów różnych dziedzin kultury i nauki, skupiających się na wyselekcjonowanych zagadnieniach i tematach, chcących wykorzystać papier jako użyteczne, funkcjonalne i "demokratyczne" medium dla realizacji lub zaprezentowania swoich odkryć, fascynacji, badań. To pismo w pełnym tego słowa rozumieniu eksperymentalne, którego zadaniem jest odkrywanie nowych związków między dyscyplinami, odnoszące się do chlubnych tradycji takich pism jak amerykański "Cabinet" (sztuka współczesna i nauka) czy holenderskie "F.R. David" (związki między sztukami wizualnymi a literaturą) i "Dot Dot Dot" (powiązania między dizajnem, filozofią i fikcją literacką).

FORMAT P ma formułę przechodnią, zespół redakcyjny współpracuje przy każdym wydaniu z inną grupą specjalistów, której powierza opracowanie merytorycznej koncepcji jednego numeru. Każdy z numerów ma swoje mocno zaakcentowane spięcie tematyczne. Do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów kwartalnika zapraszane są osoby bądź zespoły związane z różnymi kolektywami intelektualnymi, artystycznymi lub instytucjami. FORMAT P kieruje uwagę w stronę ośrodków peryferyjnych, niezależnych, funkcjonujących poza głównym obiegiem; koncentruje się na zjawiskach znajdujących się na "marginesach" historii sztuki i literatury, znanych niewielkiej grupie specjalistów. Pismo działa w formule "drukowanego laboratorium" poszukującego nowych, interesujących korelacji pomiędzy różnymi dziedzinami kultury i nauki.

Promocja z udziałem kuratorów pierwszego numeru, poświęconego Piekłu rzeczy – jako równoległej przestrzeni wystawy w bytomskim Centrum Sztuki Współczesnej Kronika / kwiecień 2009/ W programie pokazy, dyskusja i odsłuchy dźwięków.

wydawca: Fundacja Bęc Zmiana
http://www.format-p.pl/
http://funbec.eu