entropia | BRAK MI SŁÓW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ola Szulimowska, Paweł Marcinek

BRAK MI SŁÓW | I'M LOST FOR WORDS

prace manualne / obiekty, instalacje, kolaże, fotografia | manual works / objects, installations, collages, photography

12.07 - 29.07.2016

otwarcie: 12.07.2016 godz. 18:00 | wtorek

opening: tuesday, 12 july 2016, 6 PM

wstęp wolny | admission free_________________

Brak mi słów. Może to być doświadczenie dalekich podróży, wielokrotnie spłycane w towarzyskich opowieściach. Jak się mają do siebie - wspólnie przeżyte doświadczenie i próba jego przybliżenia, opowiedzenia innej osobie. Co rozumiemy pod pojęciem naszego najbliższego otoczenia, gdzie jest próg, którego przekroczenie jednoznaczne jest z utratą komfortu? Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby upewnić się, że to co robimy ma sens, dlatego prace wykonane są w różnych technikach i nie stanowią jednolitego cyklu a ich wspólnym mianownikiem jest aktywność życia codziennego oraz obserwacja otoczenia. To właśnie chcielibyśmy sprawdzić i pokazać. Nie jest to ani koniec ani początek. Brak mi słów.

_________________

Ola Szulimowska, absolwentka Malarstwa ASP we Wrocławiu, Filologii Hiszpańskiej UWr i Kultury Śródziemnomorskiej UWr. Zajmuje się głównie kolażem, instalacją, działaniami audio-wizualnymi. Interesują ją zjawiska łączące komunikat wizualny z jego opisem językowym. Chętnie ulega wpływom literatury, często tworzy w duecie z partnerem, wspólna praca jest zwykle rezultatem działań terenowych o charakterze peryferyjnym ze szczególnym naciskiem na kontakt z naturą. Urodzona we Wrocławiu, z którym jest związana szczególnie i od wielu pokoleń, w wolnych chwilach improwizuje na pianinie.

Paweł Marcinek, zamieszkuje Wrocław i jest miłośnikiem pozytywnych treści. W swoich działaniach szuka takich rozwiązań, które charakteryzują się prostotą wyrazu oraz najlepiej jak największą ilością interpretacji. Często posługuje się kolażem z orientacją na działania przestrzenne zwykle niepozorne, mało widoczne czy dostrzegane przypadkowo. Wspólnie z Olą wędruje przez bezkres codziennych zmagań z materią ku zachodzącemu słońcu i dalej.


otwarcie / opening
https://www.facebook.com/galeria.entropia/photos/?tab=album&album_id=537057619816871
__________________________________


I'm lost for words, this can be an experience of a long-distance journey, repeatedly simplyfied in small talks. How to approach someone to our experience? What do we mean by our immediate environment, where is the place which is tantamount to the loss of comfort? We want to make every effort to make sure that the things we do make sense. That's why our works are made using different techniques and do not constitute any kind of series and their common denominator is the activity of daily life and observation of the environment. This is what we would like to check and show. It is neither the end nor the beginning. I'm lost for words.
_________________

Ola Szulimowska, a graduate of Hispanic Philology and Classical Philology with Mediterranean Culture at the University of Wroclaw, graduated in painting from the Academy of Fine Arts in Wroclaw. Deals mainly with collage, installation, audio-visual activities. She is interested in the phenomenon of combining visual message with its linguistic description and analysis. She willingly surrender to the literature. She often collaborates with her partner, working together they concentrate on peripheral areas, putting a strong emphasis on contact with nature. She is (for many generations) associated with Wroclaw, in her spare time she improvises on the piano.

Paul Marcinek, lives in Wroclaw and is a lover of positive vibes and contents. In his activities he's looking for solutions that are characterized by simplicity of expression, and multitude of interpretations. He is focused on success and spatial-oriented, particularly interested in all kind of things, especially - inconspicuous, barely visible or noticed by accident. Together with Ola he travels through the vastness of a daily struggle with the matter, towards the sunset and beyond.
_________________