entropia | Abracadabra. Polityka współpracy / AIM Wroclaw 2016
 
 
 

fot. Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abracadabra. Polityka współpracy / AIM Wroclaw 2016 | Abracadabra.Politics of collaboration / AIM Wroclaw 2016

13.05.-14.05.2016

wstęp wolny | admission freeEuropejska Stolica Kultury Wroclaw 2016 & AIM Network
Spotkanie inicjatyw artystycznych

13-14 maja 2016, Wrocław, BARBARA: infopunkt / kawiarnia / kultura, ul. Świdnicka 8c

Inicjatywy artystyczne z całej Europy dyskutujące wspólnie o możliwościach, ograniczeniach i wyzwaniach. Artyści biorący sprawy w swoje ręce, otwierając własne galerie i inne przestrzenie do realizacji projektów. Platforma wymiany doświadczeń i wiedzy, a także zwiększenia widoczności działań i ich mobilności. Praktyka, inspiracje, networking.

POLITYKA WSPÓŁPRACY / POLITICS OF COLLABORATION

Program:
☛ 13 maja (piątek)
14:00 – 15:30 Seminarium eksperckie środowisk twórczych zainteresowanych tematyką samoorganizacji artystów oraz podsumowanie dyskusji z poprzedniego dnia
16:00 – 17:30 Supermarket Artist - Run Art Fair i AIM Network – prezentacja i rozmowa; prowadzący: Andreas Ribbung

☛ 14 maja (sobota)
18:00 – wernisaż wystawy „Abracadabra. Politics of collaboration”. Prezentacja prac twórców związanych z inicjatywami 'artist - run'. Projekt o szeroko pojmowanej współpracy.


>> 12-go maja odbędą się spotkania tematyczne i dyskusje w grupach roboczych. Wezmą w nich udział przedstawiciele inicjatyw z Europy, w tym Polski oraz studenci wrocławskiego ASP. Goście odwiedzą także galerie Wykwit i Entropia.

Artyści uczestniczący w projekcie:
Nico Feragnoli, 1646, Haga (Holandia)
Clara Pallí Monguilod, 1646, Haga (Holandia)
Floris Kruidenberg, 1646, Haga (Holandia)
Johan Gustavsson, 1646, Haga (Holandia)
Karolina Szymanowska, Galeria Entropia, Wrocław (Polska)
Mindaugas Gapsevicius, LTMK, Wilno (Litwa)
Saulius Leonavicius, LTMK, Wilno (Litwa)
Penka Mincheva, Microwesten, Berlin (Niemcy)
Matthias Roth, Microwesten, Berlin (Niemcy)
Kim Dotty Hachmann, Microwesten, Berlin (Niemcy)
‘Performance Voyage 6’, video art, MUU Gallery, Helsinki (Finlandia)
Marcos Vidal, rSt Marc, Sineu, Majorka (Hiszpania)
Wai Kit Lam, St Marc, Sineu, Majorka (Hiszpania)
Andreas Ribbung, Supermarket – Stockholm Independent Art Fair (Szwecja)
Kaspars Lielgalvis, Laura Prikule, Andris Indans, Totaldobze, Ryga (Łotwa)
Signe Vad, TYS Exhibition Space, Kopenhaga (Dania)
Nia Pushkarova, Watertower Arts Fest, Sofia (Bułgaria)
Inicjatywy z Polski: Wykwit, Wrocław, Galeria Entropia, Wrocław, F.A.I.T., Kraków, Galeria Wschodnia, Łódż, Galeria Miłość, Toruń, Fundacja Salony, Zielona Góra, Stroboskop, Warszawa, Galeria Szara, Cieszyn/Katowice

Kurator & grafik: Andreas Ribbung
Seminaria: Anna Tomaszewska
Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016: Katarzyna Zielińska, Marta Kołodziejska

Więcej informacji:
AIM (Artists' Initiatives' Meetings)
http://www.supermarketartfair.com/pages/about-aim
Supermarket Artist - Run Art Fair, Stockholm
http://www.supermarketartfair.com/

Projekt jest częścią programu Sztuk Wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wroclaw 2016. Jest finansowany ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nordic Culture Point.Wroclaw 2016 European Capital of Culture
& AIM Network

13-14 May 2016, Wrocław, BARBARA: infopunkt / kawiarnia / kultura ul. Świdnicka 8c

Art initiatives from all over Europe discussing possibilities, limitations and challenges. Artists taking matters into their own hands, opening their own galleries and other spaces to present their projects. A platform for knowledge and experience sharing, and for increasing the visibility and mobility of actions. Practice, inspirations, networking.

POLITYKA WSPÓŁPRACY / POLITICS OF COLLABORATION

Programme:
☛ 13 May (Friday)
14:00–15:30 Expert seminar for creators interested in self-organisation of artists, and summary of previous day’s discussions
16:00 – 17:30 Supermarket Artist-Run Art Fair and AIM Network – presentation and discussion; host: Andreas Ribbung

☛ 14 May (Satrday)
18:00 – “Abracadabra. Politics of Collaboration” Exhibition vernissage. Presentation of works by artists associated with artist-run initiatives. A project devoted to broadly defined collaboration.

Admission free.

>> 12 May will be a day for thematic meetings and discussions in working groups. They will feature representatives of various initiatives from Europe, including Poland, and students from the Wrocław Academy of Art and Design. The guests will also visit the Wykwit and Entropia galleries.
Curator & graphic artist: Andreas Ribbung
Seminars: Anna Tomaszewska
Wrocław 2016 European Capital of Culture Office: Katarzyna Zielińska, Marta Kołodziejska


More information:
AIM (Artists' Initiatives' Meetings)
http://www.supermarketartfair.com/pages/about-aim
Supermarket Artist-Run Art Fair, Stockholm
http://www.supermarketartfair.com/

The project is part of the programme of the Visual Arts of the Wrocław 2016 European Capital of Culture. It is financed by the Ministry of Culture and National Heritage and Nordic Culture Point.