entropia | Re: CYKLING. Instalacja miejska.
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karolina Szymanowska

Re: CYKLING. Instalacja miejska. | Re: CYCLING. City installation.

lokalizacja: ul.Świdnicka we Wrocławiu, przed BarBarą [infopunkt ESK 2016] | location: Swidnicka str, in a front of BarBara [infopunkt ECC 2016]

14.05 - 04.06.2016

otwarcie: 14.05.2016 godz. 18:00 | sobota

opening: saturday, 14 may 2016, 6 PM

wstęp wolny | admission free_______________

Karolina Szymanowska lubi kiedy sztuka jest osadzona w codzienności. W swoich pracach koncentruje się wokół procesów deformacji i odkształcania. W tej realizacji przekształca rowery w obiekty – formy geometryczne i umieszcza je pośród pionowych słupów stojących przed „Barbarą” czyli tam, gdzie rowery widuje się na co dzień. Artystka tworzy instalację site-specific w punkcie przecięcia wielu traktów komunikacyjnych, historii i idei, nawiązuje dialog z miejscem, jego energią i architekturą. Prace wkomponowują się w kontekst i są wyrazem nowego myślenia o rzeźbie w przestrzeni publicznej. Modyfikują ją i czasowo współtworzą zachowując mobilność i możliwość dynamicznej transformacji i zmiany. Wielo_wątkowy re_cykling.

kurator: Mariusz Jodko
_______________

Projekt w ramach "Abracadabra.Politics of collaboration / AIM Wroclaw 2016. więcej: https://www.facebook.com/events/251948378491948/