entropia | Ubytek – wspólna sprawa. Spotkanie wokół publikacji „Ubytek” oraz wystawy Dominiki Łabądź „Ubytek”.
 
 
 

fot. a.r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominika Łabądź, Joanna Synowiec

Ubytek – wspólna sprawa. Spotkanie wokół publikacji „Ubytek” oraz wystawy Dominiki Łabądź „Ubytek”.

spotkanie autorskie

05.04.2016 godz. 18:00 | wtorek

tuesday, 05 april 2016, 6:00 PM

wstęp wolny | admission freeW spotkaniu udział wezmą:
Hubert Kostkiewicz, Dominika Łabądź, Joanna Synowiec
Prowadzenie: Joanna Kobyłt
_______________

Publikacja „Ubytek” pod redakcją Dominiki Łabądź i Joanny Synowiec.

Współtwórcy: Jakub Derbisz, Ewa Głowacka, Hubert Kostkiewicz, Barbara Kwaśny, Marzen Lizurej, Dominika Łabądź, Sonia Mielnikiewicz, Maria Orzeszyna-Kułakowska, Małgorzata Sawicka, Tomasz Skoczylas, Magdalena Spytkowska, Joanna Synowiec

_______________

Ubytek Dominiki Łabądź to swoiste studium przypadku kamienicy przy ul. Jedności Narodowej 93 we Wrocławiu, która przez 5 lat funkcjonowała jako niezależne miejsce sztuki Galeria U. W ramach wystawy powstała publikacja o tym samym tytule poświęcona tematowi gentryfikacji, zamieszkania i wspólnoty.

Na spotkaniu porozmawiamy o tym jak funkcjonują niezależne galerie w miastach. Czy zawsze czeka je podobny scenariusz ? Czym są dla społeczności miejskiej i jaką rolę odgrywają przy prezentujących określoną politykę kulturalną instytucjach publicznych i prywatnych. Rozmowa o wystawie i publikacji Dominiki Łabądź stanie się także okazją do wspomnień, ale do pytań o teraźniejszość.

Zarówno wystawa jak i publikacja ma formę otwartą. Choć jej celem nie jest podsumowanie czy zbudowanie archiwum, to porusza ona wiele wątków związanych z sytuacją artystek i artystów, gentryfikacją przestrzeni, działaniami kolektywnymi czy procesem zamieszkania tymczasowego. Ten kolaż wielu elementów rozbija wiele różnych narracji, jednocześnie oddając im przestrzeń do rozpoczęcia nowych wątków.

Wystawa oraz publikacja będąca pracą zbiorową nie są retrospektywą Galerii U. Stanowią raczej pretekst do rozpoczęcia dyskusji na temat działań oddolnych, a każdy tekst czy infografika to inna perspektywa myślenia o procesach miejskich, rynkowych, kulturalnych czy społecznych. Krytyczne spojrzenie na te procesy kieruje w stronę refleksji nad szerszym kontekstem działań oraz ich długofalowych możliwości i skutków.

Galeria U zrzeszała wiele osób, które incydentalnie lub stale kształtowały jej charakter. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w dyskusji i tworzeniu nowych perspektyw.

Spotkanie będzie też pretekstem do poruszenia kolejnych wątków, które będą stanowić część drugą projektu Ziemia uniwersalna cz.1”Ubytek” i 2 „Część wspólna”.

Opis całego projektu Ziemia uniwersalna cz. 1 i 2
Projekt Ziemia uniwersalna to esej problematyzujący tematykę przestrzeni jako wspólnoty i własności, kapitału w różnych jego wymiarach. Wspólnota czy przestrzeń wspólna powstając na styku różnych potrzeb, staje się „częścią wspólną”, ale też miejscem konfliktów i różnic. Odnosząc się do problematyki wspólnej pracy, tymczasowych autonomii, czy warunków możliwości wykorzystania wspólnoty nie tylko w kategoriach ludzkich, opowiada o współczesnych relacjach.
Dokumentacja tych procesów, obserwacja relacji i uczestnictwo są kanwą całego projektu. Druga część projektu pt: Część wspólna, zostanie zaprezentowana jesienią 2016 roku w BWA Studio we Wrocławiu i zrealizowana przez zespół kuratorsko-artystyczny Tandem (Dominika Łabądź, Joanna Synowiec).

Hubert Kostkiewicz - muzyk, organizator, animator, dziennikarz, entuzjasta
Dominika Łabądź – artystka interdyscyplinarna, animatorka, współzałożycielka Galerii U, członkini kolektywu SITWA, pasjonatka rowerowa
Joanna Synowiec - kuratorka, animatorka, redaktorka, członkini Stowarzyszenia Nomada