entropia | OD ARTAUD I DEREN DO MENDIETY, MIJAJĄC DUCHAMPA, BEUYSA, WARHOLA, GROTOWSKIEGO i ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorium Alternatyw | The Laboratory for Alternatives 

OD ARTAUD I DEREN DO MENDIETY, MIJAJĄC DUCHAMPA, BEUYSA, WARHOLA, GROTOWSKIEGO i ... | FROM ARTAUD AND DEREN TO MENDIETA BYPASSING DUCHAMP, BEUYS, WARHOL, GROTOWSKI and...

wystawa | performance | exhibition | performance

8-10.06

wstęp wolny | admission freeŻale Grotowskiego: ukryję się daleko stąd ...
performance 8.06.

ART:AUD ... nie bo że ciało, nie bo gi teatr, nie bo ży spektakl ...
performance 10.06.Grotowski’s Sorrows: I will hide far away from here ...
performance 8 June

ArtAud…un gody body, un gody theatre, un gody spectacle …
performance 10 June