entropia | POMĘDZY. O NIENARRACYJNOŚCI SZTUKI

XXIV spotkanie autorskie z cyklu "Szczyt formy"

Zuzanna Janin

POMĘDZY. O NIENARRACYJNOŚCI SZTUKI | IN BETWEEN. ON NON-NARRATIVITY OF ART

spotkanie autorskie | pokaz | artist talk | screening

11.12.2015 godz.18.30 | piątek

friday 11 december | 6.30 PM

wstęp wolny | admission freeprowadzenie: Martyna Muth
Koordynacja cyklu: Karolina Freino

_______________

Zuzanna Janin. Urodzona w 1964 roku, studiowała na ASP w Warszawie i Ecole Cantonale d'Art du Valais w Sierre (Szwajcaria). Rzeźbiarka, autorka instalacji, wideo instalacji, fotografii i działań performatywnych. Współałożycielka galerii lokal_30. Zajmuje się tematyką miejsca, pamięci i czasu. Głównym motywem jej prac jest wizualizacja nieuchwytnego stanu „pomiędzy”. Artystka transformuje odnalezione w pamięci fragmenty autobiografii i uniwersalizuje je zderzając z pamięcią zbiorową i obrazami powszechnej historii na tle współczesnych problemów społecznych i politycznych.

[...] Podmiotem i najważniejszym punktem odniesienia twórczości Zuzanny Janin jest ona sama. Artystka czerpie inspiracje ze swojej biografii emocjonalnej, przetworzonych przez czas wspomnień, pamięci ciała, jego relacji z otoczeniem. Buduje w ten sposób "samokreujący się powoli obraz ludzkiego życia i kondycji człowieka". Obraz ten jest zmienny, inny na każdym odcinku czasu i właśnie ową zmienność, nieuchwytny stan "pomiędzy" uczyniła artystka podstawową strategią swojej sztuki. [...]

[culture.pl]

_______________

Szczyt Formy to cykl otwartych spotkań autorskich z uznanymi artystami młodego i średniego pokolenia, zajmującymi się szeroko pojętymi działaniami przestrzennymi. Cykl ten jest wspólną inicjatywą Koła Naukowego Forma przy Katedrze Rzeźby ASP we Wrocławiu oraz Galerii Entropia. Spotkania pomyślane są jako autorskie prezentacje dające artystom możliwość bezpośredniego przedstawienia swojej sztuki bez żadnej mediacji, studentom zaś (i reszcie publiczności) osobistego kontaktu z artystami, a także zapoznania się z żywym procesem twórczym czy problemami istnienia na współczesnym rynku sztuki.