entropia | POMIAR ENTROPII

fot. M. Jodko, A.Rerak, /działanie perfo.otwarcie,POMIAR ŚWIATŁA ENTROPII,POMIAR AKUSTYKI ENTROPII /

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mira Boczniowicz, Dariusz J. Gorski

POMIAR ENTROPII | THE MEASUREMENT OF ENTROPY

działania performatywne | instalacja | performative actions | installation

29.06 - 8.07.2015

wstęp wolny | admission free...
otwarte działania performatywne: 29-30.06.2015
otwarcie instalacji: 1.07.2015 | godz.18.00
...
zdarzenia towarzyszące

Stanisław Sielicki „POMIAR ŚWIATŁA ENTROPII“
3.07.2015 w godz. 13.00-19.00 | specjalny moment: 15.00-17.00

Piotr Masny „POMIAR AKUSTYKI ENTROPII“
7.07.2015 w godz. 17.00-19.00
...
zapraszamy

_______________P O M I A R E N T R O P I I


Pierwszy publiczny pomiar Entropii w Galerii Entropia przy użyciu elementarnych narzędzi i skomplikowanej aparatury

......

przy_miarka: mierzenie się z miarą: mierzenie entropii jej własną miarką
........

Mierzenie czegoś, co samo jest miarą i w dodatku miarą nieokreśloności, należy do gatunku wyzwań niemożliwych. Niemniej zaraz po letnim przesileniu przechodzimy do nasilenia czynności prowadzących do opisu Obrazu rzeczy w Galerii Entropia - przestrzeni, w której w zróżnicowanym stopniu mieszają się: zjawiska, wielkości, porządki, teorie, nośniki i Informacja.


Pomiar będzie odbywał się w ciągu kilku dni / przez kilkadziesiąt godzin. Kładziemy akcent na procesualny charakter i eksperymentalne podejście do testowania miejsca pod kątem pomiaru. Akcja zakłada symultaniczne konstruowanie Informacji i Artefaktu ze względu na ich wzajemny, nieobojętny wpływ i oddziaływanie. Miara Entropii nie jest gotową wiadomością, jest zmienną ciągłością. Jej obrazem jest zapis sekwencyjnego przebiegu wykonywanych czynności związanych z czasoprzestrzennym wydarzaniem się. Zapis pomiaru wartości metrologicznych w jednostkach odpowiednich układów miar wyrażonych w międzynarodowym języku komunikacyjnym otrzyma formę instalacji /linearnego rysunku z uporządkowanym protokołem kolejnych etapów akcji. Pomiar Entropii nie będzie czynnością bezużyteczną. Docelowo dążymy do uzyskania spektrum Informacji. Wielkości liczbowe ogłosimy podczas otwarcia wernisażowego. Zwrotnie (a zatem też zgodnie etymologią tego starożytnego, greckiego słowa) Entropia stanie się pierwszą w dziejach tak dokładnie i wieloaspektowo p o m i e r z o n ą galerią.

Dążenie do uzyskania pełnej Informacji wymaga uwzględnienia wszystkich aspektów badanego Zjawiska. Stąd w procesie pomiaru będą również mieć miejsce obserwacja i pomiar natężenia światła oraz warunków akustycznych (aspektów nieomal zupełnie pomijanych w eksploatacji wystawienniczej).

Bez pewnej formy promieniowania elektromagnetycznego w oku widza nie przebiegałyby pewne procesy biologiczne, niezbędne do przyswojenia dzieła sztuki wizualnej. Pomiarem strumieni światła w Entropii, co jest łatwe do wykonania w teorii a niekoniecznie w praktyce, zajmie się zaproszony specjalista - Stanisław Sielicki.

Pomieszczenie Entropii jest także obiektem akustycznym: specyficznie wzmacnia i filtruje fale dźwiękowe ale też generuje własne dźwięki w nieprzewidywalnych interwałach. Tym aspektem zajmie się zaproszony specjalista - Piotr Masny.

Zachęcamy do uczestniczenia w obserwacji zjawisk w Galerii Entropia.


Mira Boczniowicz Dariusz J. Gorski
&
E N T R O P I A

_________________

Mira Boczniowicz (ur. 1973) artystka i wykładowca akademicki. Studia na ASP we Wrocławiu na Wydziale Grafiki w pracowniach Grafiki Artystycznej prof. Andrzeja Basaja i Malarstwa prof. Andrzeja Klimczaka - Dobrzanieckiego (2000).
Wypowiada się przy użyciu języka wizualnego wykorzystując zróżnicowane techniki: wideo, grafikę, instalację i performance. Realizuje projekty związane z problematyką przestrzeni publicznej, cielesności i struktur w ich aspekcie symbolicznym, historycznym i medialnym. Stosuje strategię krytyczną, coraz częściej są to interwencje poza obiegiem instytucjonalnym. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.


Dariusz J. Gorski (1963), artysta, pedagog. Studia w PWSSP w Poznaniu. Dyplom w 1991 roku w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego. Zajmuje się fotografią artystyczną, malarstwem, obiektami. Twórca wydarzeń artystycznych, współtwórca i założyciel grupy artystycznej "Antyle2" (Poznań, 1990). Inicjator i założyciel młodzieżowego Teatru Form Nieforemnych (1992). Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. złotego, srebrnego i brązowego medalu Polskiego Związku Artystów Fotografików za twórczość artystyczną. Prace w zbiorach publicznych i prywatnych. Stale mieszka i pracuje w Berkeley (Kalifornia, USA). W działaniach twórczych ostatnich lat koncentruje się wokół estetyki obrazu i medium fotograficznego. Zajmuje się zastosowaniem obrazu fotograficznego na niekonwencjonalnych powierzchniach metalowych.

_________________

Polish Art Tommorow
http://arttomorrow.pl/
_________________

Galeria Entropia
Dofinansowano ze środków m. Wrocławia