entropia | NASZ KOSMOS

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASZ KOSMOS | OUR COSMOS

wystawa malarstwa i akcja pracowni 208 ASP prof. Krzysztofa Skarbka | painting exhibition | happening

12.06 - 19.06.2015

otwarcie: 12.06.2015 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 12 june 2015, 6 PM

wstęp wolny | admission freeProfesor Krzysztof Skarbek i asystent Piotr Saul wraz ze swoimi studentami z  wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na wernisażu w Galerii Entropia zaprezentują także akcję plastyczną. Proces jej powstawania rozpoczął się w pracowni malarstwa nr 208 na ASP we Wrocławiu podczas I Festiwalu Malowania 16 maja br.
Na trzech ruchomych, połączonych ze sobą transparentnych podobraziach, powstawała historia, opowieść, w której spotkały się wielorakie, symboliczne kosmosy.
Awers oraz rewers obrazu prowadzą tu swoisty, malarski dialog. Krzysztof Skarbek z Piotrem Saulem stworzyli główne założenia kompozycyjne tematu „Nasz Kosmos”, do którego przyłączyli swoje malarskie znaki studenci i dzieci. Całość powinna wywoływać wrażenie nowej baśni.
Podczas wernisażu twórcy przeistoczą fragmenty obrazu w dalej rozwijającą się opowieść w postaci filmu wideo.