entropia |
 
 
 
 

fot. Andrzej Rerak, Mariusz Jodko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maja Wolińska, Joan Leandre

FLOAT GRADIENTS

pokaz | spotkania autorskie | screening | artists talk

28.04.2015 godz. 19:00 | wtorek

tuesday, 28 april 2015, 7:00 PM

wstęp wolny | admission freeFLOAT GRADIENTS
Maja Wolińska & Joan Leandre, 2014 – 2015, work in progress


FLOAT GRADIENTS to kolejna odsłona i nowy etap wspólnego, rozpoczętego w 2010 roku projektu Commonheavens. Pierwsze podsumowanie projekt ten miał w trakcie wystawy Cicha Pustka / The Quiet Empty w styczniu 2014 roku w galerii Entropia. Projekt współtworzą: Maja Wolińska (PL) i Joan Leandre (ES).
commonheavens.com
_____________


Maja Wolińska

Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katedrze Sztuki Mediów. Obszar badań i praktyki: ruchomy obraz; jego struktura, zależność od czasu, sposoby prezentacji i produkcji treści. Najnowsze cykle prac odnoszą się do osadzonych w środowisku miejskim miejsc skazanych na dezintegrację, zamazywanie znaczeń i relacji, poszukują ukrytych mikrokosmosów, odtwarzają zapomnianą historię, dają wgląd w to, co nieoczywiste


Joan Leandre

Pochodzi z Barcelony, obecnie przebywa we Wrocławiu. Współzałożyciel Archiwum OVNI (www.desorg.org). W pracy swej skupia się na analizie i interpretacji współczesnych mediów. Jego „laboratoryjna” działalność odnosi się do obszarów obejmujących wideo analogowe, obraz syntetyczny, modyfikacje software'owe. Prezentował swoje projekty między innymi w trakcie: Ars Electronica, Transmediale, The Whitney Biennial, The Seoul Biennial, The Moscow Biennal oraz w DAM Gallery w Berlinie i Frankfurcie.

.......................

"Przejść z jednego dźwięku w drugi bez przerywania.
Poruszać się płynnie, w sposób ciągły, bez oporu i bez wysiłku, jak ptak.
Poruszać się w powietrzu, zwłaszcza pod lekkim kątem w dół, z mniejszą mocą niż w poziomym locie.
Poruszać się w powietrzu wyłącznie dzięki prądom powietrza i grawitacji, lub dzięki nabytemu przyspieszeniu.
Przemieszczać się cicho i niezauważalnie.
Przechodzić stopniową bądź niedostrzegalną zmianę.
Spokojny odcinek płytkiej, gładkiej wody, niby rzeki."

"Przemknąć gładko i cicho, sunąc prześliznąć się przez drzwi tak, by nie zauważył nikt."

commonheavens.comFLOAT GRADIENTS is the title of series of works shown as a new phase of Commonheavens project. The first summary of the project took place in Entropia Gallery during The Quiet Empty exhibition in January 2014.
Authors of the project: Maja Wolińska (PL) and Joan Leandre (ES)
commonheavens.com


Maja Wolińska

Based in Wroclaw, involved in academic activities and media art. Teaches in the Wroclaw Academy of Fine Arts in the area of Interactive and New Media. In the last years she has been developing a body of work essentially using video as a medium. Her recent work deals with urban environments in a permanent update, sentenced to desintegration and disapearance of meaning and relations, search for hidden microcosm, recreating forgotten history and revealing what is
nonobvious.


Joan Leandre

In transition media interpreter-translator. Listener, based in Lower Silesia, Poland.
Member of the OVNI Archives since 1994 http://www.desorg.org. He has been developing a body of work focused on the translation and permutation of contemporary media. His "laboratory" work deals with the synthesis of such environments, from analog video to network video surplus through reversed software. He has been showing his projects among others in Ars Electronica,
Transmediale, The Whitney Biennial, The Seoul Biennial, The Moscow Biennial.

.....................

"To pass from one note to another without a break.
To move smoothly and continuously along, as if without effort or resistance, as a flying bird.
To move in the air, especially at an easy angle downward, with less power than for level flight.
To move in the air solely by the action of air currents and gravity, or by momentum already acquired.
To move quietly or stealthily or without being noticed.
To pass by gradual or unobservable change.
A calm stretch of shallow, smoothly liquid, as in a river."

"To pass smoothly and quietly, gliding, sliding past the door without anyone noticing"

commonheavens.com