entropia | ZAPISY DOKAMEROWE | FILMY SKŁADKOWE
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Józef Robakowski

ZAPISY DOKAMEROWE | FILMY SKŁADKOWE

pokazy | spotkania autorskie

ASP godz. 16.00 | Entropia godz.19.00

wstęp wolny | admission freePRACOWNIA OTWARTA Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu i GALERIA ENTROPIA

zapraszają na pokazy i spotkania autorskie:
____________________

Józef Robakowski

Zapisy dokamerowe. Z archiwum Galerii Wymiany
1.04.2015 | środa | godz.16.00
miejsce: Ośrodek Dokumentacji Sztuki ASP, Wrocław ul.Traugutta 19/21
koordynacja: Ewa Zarzycka, Marcin Mierzicki, Krzysztof Pachurka

Filmy składkowe | Assembling Films
1.04.2015 | środa | godz.19.00
miejsce: Galeria Entropia ul.Rzeźnicza 4
koordynacja: Mariusz Jodko
____________________


[...] Specyficzna struktura filmów składkowych jest inspirowana formą wypracowaną w latach 30. przez wybitną artystkę Katarzynę Kobro. Z jej partytury łańcuchowej Robakowski zaczerpnął model postępowania w kompozycji filmowej. Jego pierwszy film ze strukturą w postaci łańcucha to „22x”, zrealizowany przez studentów łódzkiej szkoły plastycznej w 1971 roku. Artysta rozdał im po 20 metrów nieprzezroczystej taśmy filmowej, a oni na tzw. zaliczenie wykonali na tych równych odcinkach działania artystyczne wizualno-dźwiękowe. Następnie te odcinki zostały sklejone w jeden film. Był to niewątpliwie gest prekursorski. Tę strukturę artysta przeniósł na kolejne filmy: „Zapis” (1972), „Żywa galeria” (1974/75), „Drzwi-okno-fotel” (1974), „Konstrukcja w procesie” (1982) i na pracę telewizyjną „Koncert dyletantów” (2006). [...]

źródło: www.labirynt.com

....................

[...] Neoawangardowe techniki asemblingowe (składkowe) wywodzące się z takich metodologii historycznej awangardy jak np. "wyborny trup", polegały na zbiorowej kreacji (czy też raczej racjonalnej konstrukcji) dzieła, poprzez złożenie (zestawienie) w jedną całość odrębnych, krótkich realizacji artystycznych stworzonych przez różnych autorów. Pojawienie się technik asemblingowych stanowiło odpowiedź na pluralizację postaw i strategii artystycznych dokonującą się na przełomie lat 60. i 70. Ich stosowanie wynikało z potrzeby skonstruowania "metodologii", która z jednej strony zapewni wszystkim radykalnie "różnym" zjawiskom artystycznym harmonijne współistnienie i uwarunkowany wzajemną ciekawością dialog. Z drugiej strony podejmie próbę ich zarchiwizowania i uporządkowania (dlatego struktura realizacji asemblingowych, złożonych z różnych heterogenicznych części, przyrównywana jest często do struktury muzeum, archiwum) [...]

Łukasz Ronduda "Polskie filmy asemblingowe lat 70." [fragment]
źródło:http://csw.art.pl/archfilm/polasembling.html

____________________

Józef Robakowski, jeden z najważniejszych polskich przedstawicieli sztuki video, artysta, historyk sztuki, autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych, także tekstów krytycznych i wydawnictw ulotnych oraz inicjator wielu ważnych zdarzeń i multimedialnych akcji artystycznych. Sztukę pojmuje przede wszystkim jako zapis i uwalnianie energii. Wypowiada się za pomocą różnych środków i wielu mediów.
Ur. 1939 w Poznaniu; studiował historię sztuki i muzealnictwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz na Wydziale Operatorskim PWSFTViT w Łodzi. Wykładowca w PWSFTViT w Łodzi w latach 1970-1981 i od 1995 do dziś. Współzałożyciel grup artystycznych podejmujących eksperymentalne działania, m.in.: OKO (1960), STKF PĘTLA(1960-1966), ZERO-61 (1961-1969), KRĄG (1965-1967), a także powołanego w Łodzi w 1970 roku zespołu pn. WARSZTAT FORMY FILMOWEJ oraz Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł. Aktywny uczestnik KULTURY ZRZUTY, podziemnego życia artystycznego w stanie wojennym. Od 1978 prowadzi prywatną Galerię Wymiany. Prace prezentowane na licznych wystawach i festiwalach w kraju i za granicą oraz w kolekcjach muzealnych.Józef Robakowski, one of the major Polish representatives of video art, an artist, art historian, author of films, photographic cycles, video tapes, drawings, installations, objects and conceptual projects, as well as critical texts and fugitive publications; an initiator of numerous important events and artistic multimedia projects. He perceives art mainly as a recording and release of energy. His ways of expression include various means and multiple media.
Robakowski was born in 1939 in Poznań; he pursued Painting and Museum Studies at the Department of Fine Arts of the Mikołaj Kopernik University in Toruń and Cinematography at the National Film School in Łódź, (Camera Department), where he was an academy lecturer from 1970 to 1981, and since 1995 till now. He was a co-founder of numerous artistic collectives, including OKO (1960), STKF PĘTLA (1960-1966), ZERO-61 (1961-1969), KRĄG (1965-1967), as well as Workshop of Film Form established in 1970 in Łódź and the Stacja Ł Television Creative Group. He was an active participant of KULTURA ZRZUTY, an underground artistic life during the martial law period. Since 1978 he has been running his private gallery - Galeria Wymiany (Exchange Gallery). His works have been displayed at numerous Polish and international exhibitions, festivals and can be found in museum collections