entropia | PROMIENIOWANIE

fot. Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monika Niwelińska

PROMIENIOWANIE | RADIATION

wystawa | exhibition

13.03 - 03.04.2015

otwarcie: 13.03.2015 godz. 19:00 | piątek

opening: friday, 13 march 2015, 7 PM

wstęp wolny | admission free
_____________

Monika Niwelińska
Promieniowanie

In the vertiginous circle of the eternal return the image dies immediately.
[Dino Campana „Orphic Songs”]

“Promieniowanie” to instalacja in situ, będąca kolejną odsłoną realizowanego na przestrzeni ostatnich kilku lat projektu “Obraz utajony”. W terminologii fotograficznej pojęcie obraz utajony to niewidoczny dla oka obraz powstający w emulsji fotograficznej w wyniku naświetlania; obraz powstały po ekspozycji błony fotograficznej (filmu), ale jeszcze nie wywołany. W procesie wywoływania przekształca się on w obraz widzialny, obraz jawny. Obraz utajony to zatem obraz zawieszony pomiędzy widzialnym a niewidzialnym, absolutnie transparentny, niejako zatrzymany w swym istnieniu. Jest, ale funkcjonuje w sferze niedostępnej naszym zmysłom, zatracając podstawową i immanentną dla swego bytowania cechę – widzialność.

Koncepcja obrazu utajonego dała początek projektowi o tym samym tytule. „Obraz utajony” jest rezultatem kilkuletniej pracy z obrazem światłoczułym, mającej na celu przedstawienie relacji pomiędzy zjawiskiem światłoczułości a procesami percepcji
i zapamiętywania. Podjęcie działań wizualnych było próbą odczytania zależności pomiędzy zarejestrowanym przez umysł obrazem a jego funkcjonowaniem w naszej pamięci jako ślad pamięciowy – obraz ukryty – obraz utajony.

W „Obrazie utajonym”, obraz widzialny, przedstawiony na odbitce to obraz czasowy, płynny – oscylujący pomiędzy widzialnym a niewidzialnym, istnieniem a nieistnieniem. To zapis momentum, będący, z technologicznego punktu widzenia, kolejnym etapem rozkładu nieutrwalonej emulsji światłoczułej. Istotą owego zapisu jest organiczny proces ewolucji obrazu – jego powstawanie, stopniowa transformacja, destrukcja i powolne zanikanie.

Punkt wyjścia do pracy nad projektem stanowiły dokumentalne przedstawienia obszarów radioaktywnych – przestrzeni skażonych, w jakimś sensie naznaczonych, miejsc dotkniętych traumą. Tereny popromienne, miejsca testów atomowych i katastrof nuklearnych, to miejsca „prześwietlone”, skażone promieniowaniem o potężnej sile rażenia. Wybór tematu ma bezpośredni związek z założeniami projektu „Obraz utajony”, którego koncepcja zawiera w sobie problem naświetlania; prześwietlony obraz ulega destrukcji. To, co pozostaje, to obraz (a właściwie ślad po obrazie/miejscu), którego istotą jest płynność, niestabilność, pustka i nieobecność.

______________

Monika Niwelińska, artystka wizualna, uprawia malarstwo, rysunek, instalację, fotografię - procesy światłoczułe. W pracy twórczej interesują ją analogie pomiędzy pamięcią a percepcją - szczególnie w odniesieniu do miejsca i czasu; także kwestie dotyczące zagadnień obraz-entropia-melancholia. Absolwentka ASP w Krakowie, studiowała także filozofię na UJ w Krakowie. Stypendystka Akademie der bildenden Künste/Wiedeń oraz University of Alberta w Edmonton, Kanada. Laureatka wielu nagród i grantów (Stypendium Młoda Polska, stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium Miasta Krakowa). Liczne wystawy w kraju i za granicą.

______________

Projekt dofinansowano ze środków m. Wrocławia______________

Monika Niwelinska is a visual artist working with photography and photosensitive processes in the media of painting, drawing and printmaking, also creating site-specific installations. Her current research interests and artistic practice are in the areas of memory and perception, especially the internal recording of place and time and its visual translation into a tangible image. She is a graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow, Poland; also studies at Akademie der bildenden Künste in Vienna and the University of Alberta, Edmonton, Canada (MFA Scholarship). Received many grants and awards, i.e. Young Poland Scholarship, Visual Arts Award from the Polish Ministry of Culture and National Heritage, Award of the City of Krakow, etc. Has contributed to numerous individual and collective exhibitions in Poland and abroad.