entropia | SYMULACJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szymon Kobylarz

SYMULACJE | SIMULATIONS

wystawa | exhibition

30.01 - 23.02.2015

otwarcie: 30.01.2015 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 30 january 2015, 6 PM

wstęp wolny | admission freeMoja najnowsza wystawa oprócz pracy malarskiej site specific składa się głównie z projektów, modeli i wizualizacji prac, które mają powstać w przyszłości.
Na tym właściwie można byłoby zakończyć jej opis, ponieważ niechętnie mówię o czymś, czego do końca sam nie jestem pewien. Warto jednak zaznaczyć, że od jakiegoś czasu nurtuje mnie powtarzalność, samo-podobieństwo, oddziaływanie skalą, forma otwarta i skomplikowanie rzeczy najprostszych. Jestem zafascynowany również matematyką, której nigdy wcześniej nie poświęcałem zbyt wiele uwagi, a którą teraz staram się zrozumieć. Zacząłem od próby przeniesienia ciągu Fibonacciego na najprostszy fraktal wygenerowany cyfrowo. W ten sposób wyrzeźbiłem drzewo. Być może nie za dobrze i niezbyt dokładnie, gdyż wcześniej nie pracowałem w drewnie. Jednak właśnie ten brak umiejętności i niewprawność ręki stała się tym, czym jest wiatr dla gałęzi prawdziwego drzewa.

_____________

Szymon Kobylarz ur. w 1981 roku na Śląsku. Malarz, artysta sztuk wizualnych, twórca instalacji oraz obiektów. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie w 2007 roku obronił dyplom z wyróżnieniem. Wykłada na macierzystej uczelni. Mieszka i pracuje w Katowicach. Związany z Galerią ŻAK | BRANICKA w Berlinie. Do najważniejszych wystaw zaliczyć można: Slapstick! w Kunstmuseum Wolsburg w Niemczech, Establishment jako źródło cierpień w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, ECHELON70 w Galerii Kordegarda, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, Civile Defense w Galerii ŻAK | BRANICKA w Berlinie czy The Power of Fantasy w BOZAR - Centre for Fine Arts w Brukseli. Co roku bierze udział w Międzynarodowych Targach Sztuki, m.in. ARTISSIMA w Turynie i VIENNAFAIR w Wiedniu. Jego prace wielokrotnie publikowano w Polsce i za granicą.

_________________

Rozmowa z artystą przeprowadzona przez Alicję Jodko:
Magazyn "Szum"
http://magazynszum.pl/rozmowy/artysta-matematyk-rozmowa-z-szymonem-kobylarzem

_________________

podziękowania dla Galerii ŻAK | BRANICKA za pomoc w przygotowaniu wystawy

_________________

Obieg
www.obieg.pl

_________________

Projekt dofinansowano ze środków m.Wrocławia_____________

My most recent exhibition, apart from a site-specific painting work, mainly consists of designs, models and visualisations of works to be created in the future.
In fact, I could end the description here, as usually one is not too willing to speak about something one is not sure about oneself. However it is worth stressing that for some time I have been preoccupied with repeatability, self-resemblance, impact of the scale, an open and complex form of the simplest things. I am also fascinated with mathematics, to which I have never before paid much attention and which I am now trying to understand. I started with an attempt to translate Fibonacci sequence to a simplest, digitally generated fractal. This way I sculptured a tree. Perhaps I did not do it very well or precisely, as I had never before worked with timber. Yet it was just this lack of skills and my untrained hand that became this power that wind is for branches of a real tree.
_____________

Szymon Kobylarz – born in 1981 in Silesia. A painter, visual arts artist, author of installations and objects. He pursued painting at the Academy of Fine Arts in Katowice, which he graduated with honours in 2007. He is now a lecturer at his home university. He lives and works in Katowice, and has links with ŻAK | BRANICKA Gallery in Berlin. His major exhibitions include: Slapstick! in Kunstmuseum Wolsburg in Germany, Establishment as a source of suffering in Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw; ECHELON70 in Kordegarda Gallery, Zachęta National Gallery of Art in Warsaw, Civile Defense in ŻAK | BRANICKA Gallery in Berlin or The Power of Fantasy in BOZAR - Centre for Fine Arts in Brussels. Every year, he takes part in international art fairs, such as ARTISSIMA in Turin and VIENNAFAIR in Vienna. His works have been often published in Poland and abroad.