entropia | OBRAZY DŹWIĘKOWE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomasz Sikorski

OBRAZY DŹWIĘKOWE | SOUND IMAGES

obiekty | | objects

04.07 - 17.07.2008

otwarcie: 04.07.2008 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 04 july 2008, 6 PM

wstęp wolny | admission freeArtysta prezentuje instalacje artystyczne, multimedialne kompozycje przedmiotów, obrazu i dźwięku.
Jedna z prac na wystawie - "Audiokoan", odwołuje się do teorii Sikorskiego o pokrewieństwie między niektórymi dziełami sztuki współczesnej a wywodzącymi się z Dalekiego Wschodu koanami - krótkimi przypowieściami, czasem tylko zestawieniami pojęć, które wykorzystywane były przez nauczycieli duchowych do pokazania uczniom paradoksów istnienia. Uczucie, jakie u widza wywołuje stworzone przez artystę połączenie obrazów, dźwięków, przedmiotów powinno wyrwać go z rutyny postrzegania. Większość prac Sikorskiego to zagadki dla widza, w których nie chodzi o odpowiedź, lecz o przyjemność zgadywania.
Na wystawie znajdą się m.in. "Drżące lustro" (dosłowna realizacja tytułu), "Po Tacie" czy też "Na górskiej łące" - ruchomy obraz z dźwiękiem, w którym występują: górska łąka, Przemysław Kwiek oraz sam autor.
________________________
Tomasz Sikorski (ur. 1953, absolwent warszawskiej ASP) zaczynał w latach 70. jako uczestnik ruchu neoawangardowego, realizował prace o charakterze konceptualnym - m.in. działania performances; zajmował się też fotografią artystyczną i dokumentalną. W latach 80. powstał szereg cyklów malarskich i instalacji malarskich, artysta kontynuował twórczość w zakresie sztuki performance, wykonywał prace fotograficzne oraz graffiti.

Sikorski jest również autorem filmów artystycznych, rysunków, druków i prac z dziedziny sztuki poczty, spektakli audiowizualnych i multimedialnych, instalacji przestrzennych.

W latach 1979-87 prowadził pracownię Dziekanka - interdyscyplinarny ośrodek artystyczno-edukacyjny ASP i Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1984-88 wykładał w USA. Po 1992 roku prowadził Pracownię Przetwarzania Obrazu i Intermediów w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie wykłada w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, gdzie prowadzi pracownie Działań Multimedialnych.