entropia | ASPEKTY DŹWIĘKOWE ELEMENTÓW MATERIALNYCH
 
 
 
 
 
 
 

athletic_cinema_009

John Grzinich

ASPEKTY DŹWIĘKOWE ELEMENTÓW MATERIALNYCH
SOUND ASPECTS OF MATERIAL ELEMENTS

pokaz, spotkanie z artystą | screening, meeting with the Artist

23.10.

wstęp wolny | admission freeJak często zastanawiamy się nad tym czy nasze doświadczenie słuchowe w jakiś sposób różni się od innych osób, jak także nad wpływem otoczenia oraz edukacji, które je kształtują? Trudne do pozyskania odpowiedzi, świadczące o ulotności fenomenów akustycznych, potwierdzają z jednej strony osadzenie doświadczenia słuchowego w sztywnych ramach kulturowych, z drugiej zaś oddają stan zmarginalizowania zmysłu słuchu kosztem dominującego w życiu widzenia. Powyższe konteksty są istotnym punktem zainteresowania Johna Grzinicha, artysty i kompozytora, twórcy "Sound Aspects of Material Elements". Będzie to pierwsza odsłona filmu, prezentującego specyficzne podejście do artystycznego zastosowania dźwięku, jaki w ostatnich trzech latach artysta zrealizował osobno oraz w rozmaitych kolaboracjach.

Nasuwające się podczas oglądania filmu skojarzenia z tokiem myślenia takich twórców, jak Terry Fox czy Dan Graham, pozwalają postrzegać dokumentacje zdarzeń dźwiękowych in situ, eksplorujących otoczenie dźwiękowe, jak także audialną "rzeczowość" licznych obiektów i struktur pośredniczących w kontakcie z naturą. Pojawiające się pytanie o naturę dźwięku, rolę zapisu/kreacji, jak także "istotę" rzeczy zostały wzmocnione tu poprzez minimalistyczne, kontemplacyjne ujęcia w ciekawy sposób poszukujące charakteru oraz znaczenia otoczenia dźwiękowego (sound environment).

Film "Sound Aspects of Material Elements" jest rozwinięciem projektu Location Sound Films, niektóre materiały można znaleźć na:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=E9154A4258E71F8A

Materiały z lat: 2006-2009
Montaż: 2009
Pomysł, kamera, montaż: John Grzinich
Współedycja dźwięku: Patrick Mcginley

Kolektywne nagrania dokonane z udziałem osób takich, jak: Patrick McGinley, Jim Haynes, Toomas Thetloff, Maksims Sentelevs, Kaspars Kalninsh, Eamon Sprod, Hitoshi Kojo, Evelyn Müürsepp

John Grzinich (ur. 1970, USA)
artysta i kompozytor zajmujący się sztuką dźwięku oraz filmem. Jego zainteresowania oscylują pomiędzy muzyką eksperymentalną a psycho-akustycznymi aspektami przestrzeni architektonicznej. Badając rozmaite sposoby emisji, nagrywania i produkcji dźwięku, Grzinich zbiera, dekomponuje i miesza dźwiękowe, morfologiczne oraz chromatyczne aspekty naturalnych procesów, poszukując w ich wzajemnych relacjach niedostrzeganych wcześniej powiązań oraz znaczeń.
Artysta mieszka i pracuje w Mooste (Estonia), współtworząc tam niezależne miejsce pobytów twórczych.

Kurator: Krzysztof Gutfrański

SOUND ASPECTS OF MATERIAL ELEMENTS
a film by: John Grzinich

B+W, 57 minutes
PAL HD

Filmed: 2006-2009
Edited: 2009

concept, camera, editing: John Grzinich
additional sound: Patrick Mcginley

collaborative recordings made with: Patrick McGinley, Jim Haynes, Toomas Thetloff, Maksims Sentelevs, Kaspars Kalninsh, Eamon Sprod, Hitoshi Kojo, Evelyn Müürsepp

equipment and support: MoKS - Center for Art and Social Practice. Mooste Estonia

Sound Aspects of Material Elements is a film about a specific approach to the artistic use of sound, covering a 3 year period of the authors work in collaboration with a number of close colleagues. The film documents the in-situ process of exploring the landscape and the numerous objects and structures found there as a medium for interacting with nature.

As most of the recordings emphasize using certain materials (metal, wood, glass) in combination with natural elements (water, wind fire) the processes take on alchemical characteristics. We and hear aeolian metal wires in the wind, structures affected by fire, water, snow and the whims of human and insect interventions. The sonic outcomes can be subtle and sometimes below our own perception so techniques of recording with contact microphones are also employed, shifting our attention toward the internal resonances of the materials themselves.

With its minimal editing style and durational shots, Sound Aspects of Material Elements draws out attention to another view of time and place, of the ever changing micro-processes that hint to eternal growth and decay that is inherent to nature itself. What we as artists can do is disrupt, recombine the elements and enjoy the interventions of our own creative experiments.

"Sound Aspects of Material Elements" grew out of the Location Sound Films project, some videos of which can be found online:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=E9154A4258E71F8A


John Grzinich is a composer, sound and video artist. He was born in the USA in 1970 and lives in Mooste, Estonia where he works with MoKS a non-profit artist run space. Grzinich's poetics and aesthetics are derived from the inspirational sources of experimental music and the psycho-acoustics of architectural space. He picks up, decomposes and combines sonic, morphological and chromatic aspects of natural processes and seeks their mutual relations and new meanings.