entropia | W POSZUKIWANIU SENSU FOTOGRAFII. ROZMOWY O SZTUCE
 
 
 
 
 
 
 

Krzysztof Jurecki

W POSZUKIWANIU SENSU FOTOGRAFII. ROZMOWY O SZTUCE

spotkanie | pokaz |

29.05.2008 godz. 18:00 | czwartek

thursday, 29 may 2008, 6:00 PM

wstęp wolny | admission freepromocja książki i spotkanie z udziałem autora, Natalii LL,
dra Adama Soboty i Andrzeja Dudka-Dürera

Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce (wydawca Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 2007, s. 224, nakład 500 egz., opracowanie graficzne Marcin Nowak) to nowa książka Krzysztofa Jureckiego, która jest kontynuacją problematyki podjętej w Słowie o fotografii (wraz z K. Makowskim) z 2003 roku.
Nowa publikacja zawiera dwadzieścia rozmów o fotografii, a także o performance, wideo i malarstwie, przeprowadzonych z artystami bardzo znanymi, jak też z tymi mniej znanymi, ale o dużym potencjale twórczym.
Wywiady podzielone zostały na grupy. Pierwszą stanowią rozmowy z artystami neoawangardy i Kultury Zrzuty (Andrzej Różycyki, Andrzej Kwietniewski z Łodzi Kaliskiej, Zbigniew Libera i Grzegorz Zygier), którzy czasami dystansują się od jej głównego nurtu (Różycki). Następną – artystki o poglądach feministycznych: Ewa Świdzińska i Magdalena Samborska. Innego rodzaju ideologie, czasami o charakterze zbliżonym do feminizmu, prezentują: Joanna Zastróżna, a zwłaszcza Magda Hueckel i Sylwia Kowalczyk. Dominantą książki są rozmowy z trzeciej grupy na tematy sacrum, religijności lub jej braku, poszukiwania duchowości w aspekcie chrześcijańskim (Zbigniew Treppa, Jan G. Issaieff, Basia Sokołowska), dalekowschodnim (Andrzej Dudek-Dürer, Katarzyna Majak), szamanizmu (Marek Rogulski) czy w technologii wideo (Michał Brzeziński). Ostatnią grupę stanowią artyści wierni medium fotografii, choć o różnych proweniencjach, jak: wykładowca fotografii Waldemar Jama, piktorialista i portrecista Marek Gardulski, jeden z twórców programu „fotografii elementarnej” i „Szkoły jeleniogórskiej” Wojciech Zawadzki oraz przedstawiciel „nowego dokumentu” Ireneusz Zjeżdżałka.
K. Jurecki postanowił rozmawiać zarówno z artystami młodego pokolenia urodzonego w latach 70., jak i z twórcami o znaczącym dorobku, których osiągnięcia do tej pory nie zostały podsumowane (Różycki), czy wręcz z outsiderami, dla których zamknięte są państwowe galerie sztuki (Issaieff).
Wywiady, będące zasadniczą częścią książki, poprzedza obszerny esej historyczno-krytyczny Piktorializm, nowoczesność oraz awangarda w fotografii polskiej w XX i na początku XXI wieku. Tradycje, kontynuacje, przemiany, będący także analizą ostatnich lat fotografii w aspekcie najważniejszych festiwali fotograficznych, z których jak dotąd niewiele wyniknęło w sensie wylansowania nowych zjawisk artystycznych. Autor zauważa, że fotografia staje się kulturą przesytu i wszędobylskości obrazu fotograficznego, który za moment może stracić swój krytyczny obraz rzeczywistości, stając się najnowszą wersją pop kultury. Ten fragment książki ilustrowany jest pracami m.in. Andrzeja Lecha, Łodzi Kaliskiej, Bogdana Konopki, Janusza Leśniaka, Zofii Rydet, Józefa Szymańczyka, Jerzego Lewczyńskiego i Natalii LL.
W ostatniej części zamieszczono często nieznane i niepublikowane do tej pory prace: Z. Libery, G. Zygiera, E. Świdzińskiej, M. Hueckel, M. Rogulskiego, K. Majak, W. Jamy, W. Zawadzkiego. Umieszczono także reprodukcje prac pozostałych artystów (w tym Łodzi Kaliskiej), z którymi K. Jurecki przeprowadził rozmowy.
Celem książki jest ukazanie statusu intelektualno-duchowego wybranych twórców w postaci ich wypowiedzi na temat fotografii, sztuki, w tym także myśli teoretycznych, gdyż jest to niezbywalna, a często wręcz niedoceniana czy bagatelizowana część dorobku, który składa się na zrozumienie tego, co nazywany „działalnością artystyczną” czy „sztuką”. Zbyt często w historii fotografii czy historii sztuki polskiej mają swoje ważne miejsce artyści, którzy nigdy nie zaprezentowali oryginalnej myśli teoretycznej na temat fotografii, czy sztuki współczesnej, gdyż tak naprawdę nie mieli nic do powiedzenia, a ich działalność była lub jest jedynie powtarzaniem zabiegów formalnych zaczerpniętych z kultury zachodniej.

Rozmowy:
Andrzej Różycki
Andrzej Kwietniewski
Zbigniew Libera
Grzegorz Zygier
Ewa Świdzińska
Magdalena Samborska
Joanna Zastróżna
Magdalena Hueckel
Sylwia Kowalczyk
Zbigniew Treppa
Jan Grzegorz Issaieff
Andrzej Dudek-Dürer
Marek Rogulski (Rogulus)
Katarzyna Majak
Basia Sokołowska
Michał Brzeziński
Waldemar Jama
Marek Gardulski
Wojciech Zawadzki
Ireneusz Zjeżdżałka

Od lutego książka sprzedana będzie wybranych księgarniach artystycznych oraz w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu (www.wozownia.pl). Dodatkowe informacje u K. Jureckiego (kjurecki@gmail.com)

--------------------------------
Krzysztof Jurecki - krytyk i historyk sztuki, kurator wielu wystaw, autor tekstów z historii sztuki XX wieku, w tym przede wszystkim z historii fotografii ("Exit", "Kwartalnik Fotografia"). Wykładowca w WSSiP w Łodzi oraz ASP w Gdańsku. W latach 1998-2005 był kierownikiem Działu Fotografii i Technik Wizualnych Muzeum Sztuki w Łodzi.