entropia | Guy Debord | SPOŁECZEŃSTWO SPEKTAKLU

Mateusz Kwaterko

Guy Debord | SPOŁECZEŃSTWO SPEKTAKLU | Guy Debord | THE SOCIETY OF THE SPECTACLE

pokaz i spotkanie z tłumaczem książki Mateuszem Kwaterką | | screening and meeting with Mateusz Kwaterko, book translator

20.05.2008 godz. 18:00 | wtorek

tuesday, 20 may 2008, 6:00 PM

wstęp wolny | admission freeGuy Debord (1931 - 1994) , francuski pisarz i filozof, jednen z najważniejszych twórców i strategów powojennej awangardy europejskiej, współzałożyciel Międzynarodówki Sytuacjonistycznej, autor wywrotowych książek i filmów.
Debord eksperymentował z medium filmowym od początku lat 50. Był pionierem metody, którą później nazwano "found footage". Polega ona na wykorzystywaniu istniejących sekwencji filmowych, które techniką kolażu łączy się w nowe całości, opatrzone w przypadku Deborda dodatkowym komentarzem słownym. Jest to wizualny odpowiednik tzw. "przechwytywania", którym Debord czesto posługiwał się w swoich tekstach, używając pojęć i cytatów z filozofii, literatury oraz teorii społecznej. Scenariusze - "filmopisy" Deborda są rodzajem filmowych esejów, podejmujących tematy obecne w jego książkach (m.in. życie codzienne, konsumpcja, media, rozrywka, przyjaźń, czas, wojny, władza, kontrola, rewolucja, praca). Stanowią one integralną część jego twórczości i tak też zawsze traktował je sam autor, dla którego zarówno tradycyjne rozróżnienie pomiędzy dyscyplinami (film, literatura, filozofia), jak i oddzielanie życia od dzieła nie miało sensu.
Najgłośniejszym filmem G. Deborda jest "Społeczeństwo spektaklu" /1973/, ekranizacja jego książki pod tym samym tytułem /1967/. W filmie tym poddaje miażdżącej krytyce opanowane przez media i konsumpję współczesne społeczeństwo.
_________________

Mateusz Kwaterko (1974), przełożył na polski dzieła R. Vaneigema ("Rewolucja życia codziennego"), G. Agambena ("Profanacje"), M. Onfraya ("Traktat ateologiczny"), G. Deborda ("Społeczeństwo spektaklu", "Rozważania o społeczeństwie spektaklu", "Dzieła filmowe"). W wolnych chwilach zajmuje się badaniem, rozwijaniem i popularyzacja myśli krytyczno-utopijnej.
o filmach np:
http://ha.art.pl/?view=tekst&aid=86
http://www.monde-diplomatique.pl/LMD23/index.php?id=5
o książce np:
http://www.piw.pl/fragmenty/debord.htm
http://www.gazetawyborcza.pl/1,75517,3772239.html