entropia | NET_ACTIVISM

ATHLETIC CINEMA 02

Roch Forowicz

NET_ACTIVISM

spotkanie | pokaz | screening | meeting

03.04.2008 godz. 18:00 | czwartek

thursday, 03 april 2008, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free"Teraz przedmioty mnie postrzegają"
Paul Klee

Z narastającego uprzemysłowienia widzenia, jak także powstania regularnego rynku postrzegania wynika nie tylko szereg problemów etycznych, oscylujących wokół kontroli, nadzoru i rodzącej się stąd manii prześladowczej, lecz także przynoszące filozoficzne problemy - podwojenie punktu widzenia przez służące temu maszyny (na to, co aktualne i wirtualne, czas rzeczywisty rejestracji dominuje nad rzeczą reprezentowaną - rodzi się tu zatem pytanie o to, kto postrzega, a kto jest postrzegany?)1. Dobrego porównania takiemu "podwojeniu bez patrzenia" może dostarczyć niezwykle wręcz intensywna proliferacja kamer nadzoru w miejscach publicznych. Bez względu na to, czy znajdujemy się w banku, supermarkecie, parku czy bibliotece, świadomi jesteśmy, że wokół nas z logistyczną regularnością rozmieszczone zostały wspomagane komputerowo urządzenia postrzegania. Dyscyplinowanie społeczeństwa jest tu generowane przez widomą obecność urządzenia, które nie zawsze musi być włączone, lub wręcz przez wpojenie w świadomość jego potencjalnej obecności. Jest to unowocześnienie (upgrade, jak można by rzec) idei panopticum, która w sposób zorganizowany, lecz pozbawiony centralizacji zagarnia jednocześnie fizyczną przestrzeń publiczną, jak i jej wirtualny odpowiednik w przestrzeniach publiczno-prywatnych.
Czy istnieją jakieś kontr-środki, które mogą przeciwdziałać czy też demaskować na szerszą skalę taktyki w skrócie przedstawionych zagrożeń?
_________________
Spotkanie z Rochem Forowiczem, artystą obecnym zarówno na polu net.artu jak i zaangażowanego społecznie aktywizmu, polegało będzie na prezentacji wyboru najnowszych strategii i praktyk net/hak-aktywistycznych, m.in. Evy i Franco Mattes (0100101110101101.org), "FloodNet" - Ricardo Dominguez, Carmin Karasic, Brett Stalbaum, czy też Canal*ACCESSIBLE (zexe.net). Pierwsza część prezentacji będzie punktem odniesienia dla przeglądu prac i dokumentacji interwencji zaproszonego artysty.
Krzysztof Gutfrański, kurator projektu "Athletic cinema"
__________________
1. P. Virilio, The Vision Machine, trans. by J. Rose, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis 1994, s. (59-77)