entropia | O PALMIE, WULKANIE I SAMOLOCIKU Z NEONAZISTAMI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I spotkanie autorskie z cyklu Szczyt Formy

Joanna Rajkowska

O PALMIE, WULKANIE I SAMOLOCIKU Z NEONAZISTAMI | | ON PALM, VOLCANO AND AIRPLANE WITH NEONAZIS

spotkanie | pokaz | meeting with author | presentation

18.03.2008 godz. 19:00 | wtorek

tuesday, 18 march 2008, 7:00 PM

wstęp wolny | admission freekoordynacja cyklu: Karolina Freino

"Pracuję w przestrzeni publicznej. Moje projekty powstają najczęściej w miejscach, które obciążone są traumą związaną z wydarzeniami z przeszłości, w których dochodzą do głosu społeczne lub etniczne antagonizmy. Nie próbuję doprowadzić do konsensusu, nie łagodzę konfliktów. Rozumiem moje działania jako tworzenie przestrzeni, w której owe napięcia mogą się ujawnić.
Zmuszam do ustosunkowania się do zmiany, zbudowania na nowo relacji emocjonalnej, umiejscowienia siebie w nowym, zmienionym pejzażu.
Moje projekty powstają we współpracy z ludźmi. Celem tworzonych przeze mnie sytuacji nie jest jednak komunikacja, porozumiewanie się. Nie staram się ludzi zbliżyć do siebie, chcę, żeby najzwyczajniej byli wobec siebie. Tworzę sytuacje i wydarzenia, w których najistotniejszy jest intensywny, pozawerbalny kontakt człowieka z człowiekiem."

Joanna Rajkowska [www.rajkowska.com]

_______________

Szczyt Formy to cykl otwartych spotkań autorskich z artystami młodego i średniego pokolenia zajmującymi się szeroko pojętymi działaniami przestrzennymi [począwszy od rzeźby, poprzez instalacje, aż do działań perfomatywnych czy interwencji w przestrzeni publicznej].
Cykl ten to wspólna inicjatywa Koła Naukowego Forma przy Katedrze Rzeźby ASP we Wrocławiu oraz galerii Entropia i ma eksperymentalny charakter spotkań/konfrontacji uznanych artystów ze studentami. Uczestniczyli oni w tworzeniu listy gości, a dyskusje będą moderowane przez członków studenckiego koła naukowego.
Spotkania pomyślane są jako autorskie prezentacje dające artystom możliwość bezpośredniej prezentacji swojej sztuki bez żadnej mediacji, studentom zaś / i reszcie publiczności] osobistego kontaktu z artystami, a także zapoznania się z żywym procesem twórczym czy problemami istnienia na współczesnym rynku sztuki.