entropia | WOLNA PRACOWNIA KOSAŁKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOLNA PRACOWNIA KOSAŁKI

wystawa | exhibition

30.06 - 11.07.2014

otwarcie: 30.06.2014 godz. 18:00 | poniedziałek

opening: monday, 30 june 2014, 6 PM

wstęp wolny | admission freeWolna Pracownia prowadzona przez Jerzego Kosałkę na wrocławskiej ASP, jest eksperymentem artystyczno-dydaktycznym. Stworzona aby poszerzyć, a raczej wyjść poza istniejący na uczelni program nauczania, jest otwarta na nowe idee i definicje sztuki. Nie przypadkowo patronem duchowym pracowni jest Marcel Duchamp - artysta który zrewolucjonizował sztukę - bowiem studenci studiujący tam mają niczym nie skrępowaną swobodę twórczą, wolną od schematów doktryn, uprzedzeń, i mogą się posługiwać wszystkimi współczesnymi strategiami artystycznymi. Wolna Pracownia posiada jedyny w kraju aparat BSB (Burz, Szukaj, Buduj), służący do badania potencjału kreacji artystycznej. Wystawa „Wolna Pracownia Kosałki”, która odbędzie się w Entropii, jest prezentacją rocznego dorobku grupy, do której należą; Ola Majka, Jagoda Dobecka, Ewa Służyńska, Anna Szczerba, Krzysztof Witkowski.

P.S.
Ulubionym zajęciem w W. Pracowni jest podpalanie pomnika Hasiora (na fot.)

. . . . . . . . . . . . . .


DEKRET O WOLNEJ PRACOWNI.

1.Wolna Pracownia jest wolna, wolna od schematów, uprzedzeń, doktryn
2.Termin wolna jest przede wszystkim odniesieniem do wolności w sztuce.
3.Wolna Pracownia jest otwarta na nowe idee i definicje sztuki.
4.Ustrojem Wolnej Pracowni jest demokracja bezpośrednia.
5.W Wolnej Pracowni panuje przekonanie, że każdy jest artystą.
6.Wolna Pracownia szanuje tradycję, wyraźnie preferując współczesność.
7. Wszystkie współczesne strategie artystyczne, są przez Wolną Pracownię popierane.
8.W Wolnej pracowni na honorowym miejscu wisi portret Marcela Duchampa.
9.Studiowanie w Wolnej Pracowni ma charakter praktyczny i polega na wykreowaniu artystycznego dzieła o właściwościach maksymalnie poruszających.
10.Wolna Pracownia ceni sobie eksperyment, sama jest eksperymentem artystyczno – dydaktycznym.
11.Ambicją Wolnej Pracowni jest tworzenie miejsca „bezpiecznego”, którego klimat sprzyja ujawnianiu maksymalnej ekspresji twórczej.
12.Wolna Pracownia posiada jedyny w kraju przyrząd do badania potencjału kreacji metodą BSB (Burz, Szukaj, Buduj).
13.Wolna Pracownia informuje, że nie jest Spa, ale ma w programie elementy kultury fizycznej, jak bieganie, kajakarstwo, ciężary. (sic!)
14.Studiowanie w Wolnej Pracowni jest dobrowolne, jakkolwiek zakończone zaliczeniem.


JERZY KOSAŁKA