entropia | ANTYORNAMENTY
 
 
 

fot./Alicja Jodko&Andrzej Rerak/, video/1992-2014/ Mariusz Jodko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcin Harlender

ANTYORNAMENTY | ANTIORNAMENTS

performans | wystawa | performance | exhibition

11.04 - 22.04.2014

otwarcie: 11.04.2014 godz. 21:00 | piątek

opening: friday, 11 april 2014, 9 PM

wstęp wolny | admission freeNotoryczne powtarzanie, że sztuka nie zdobi bowiem zdobić nie może wydawać się może nudne jednak świadomość, że to właśnie działalność artystyczna stanowi o całym społecznym krwioobiegu, ba - jest niemal jego rdzeniem wciąż zdaje się być w fazie noworodka.
Antyornamenty to malarstwo bardzo prymitywne, niekiedy wręcz prostackie. Często zdaje się być niedokończone (choć osobiście wolę określenie - nieskończone). Jeśli szukać tu śladów subtelności czy wyrafinowania, to raczej w sferze, którą zwykliśmy określać jako "pozamalarską". A jednak z tego też się składa malarstwo. W końcu istotę sztuk wizualnych stanowi przecież to , co niewidzialne...Proste
jescze bardziej proste
najprostsze
zanika w końcu

pojawia się znowu


Marcin Harlender

.............
fot. MJ

Marcin Harlender /ur. 1959/, malarz, performer, twórca instalacji, happeningów, teoretyk sztuki, od lat zajmuje się analizą bezpośrednich oddziaływań obiektów sztuki na świadomość ich odbiorcy w przestrzeni galeryjnej jak i poza nią. Artysta totalny i zdeterminowany sztuką. Studiował na PWSSP we Wrocławiu /1982-1989 i 1991-1992/, dyplom w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego /1996, ASP Wrocław/. Na przełomie lat 80. i 90. autor i uczestnik wielu działań i akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Autor kilkudziesięciu wystaw i wystąpień indywidualnych. Współpracuje z Galerią Entropia od 1988 r.