entropia | KOMISJA ŚRODOWISKOWA PRACOWNICY SZTUKI OZZ IP

KOMISJA ŚRODOWISKOWA PRACOWNICY SZTUKI OZZ IP

spotkanie agitacyjno-informacyjne

14.03.2014 godz.17.30 | piątek

friday 14 March, 5.30 p.m.

wstęp wolny | admission freeKOMISJA ŚRODOWISKOWA PRACOWNICY SZTUKI OZZ IP - spotkanie agitacyjno-informacyjne

14 marca (piątek) o godz.17.30 w Galerii Entropia we Wrocławiu odbędzie się spotkanie agitacyjno-informacyjne dotyczące powołanego niedawno Ogólnopolskiej Komisji Środowiskowej Pracownicy Sztuki Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza W stpotkaniu udział zapowiedzieli m.in. Wojciech Duda, Katarzyna Górna, Mikołaj Iwański, Rafał Jakubowicz, Paweł Jarodzki, Małgorzata Maciejewska, Marek Piekarski, Jarosław Urbański.

Podczas spotkania będzie można zapisać się do związku!

Po raz pierwszy udało się powołać organizację związkową zrzeszającą nie tylko pracowników etatowych, ale również freelacerów działających w sektorze kultury, bez pracy których funkcjonowanie instytucji publicznych byłoby niemożliwe. Prekariusze, pozbawieni wspólnej reprezentacji, pozostający na indywidulanie negocjowanych warunkach zatrudnienia są w naturalny sposób marginalizowani w ramach redystrybucji świata sztuki.


Zrzeszyliśmy się, by podjąć energiczne działania na rzecz poprawy warunków bytowych i realizacji praw socjalnych twórców i twórczyń, wykonawców i wykonawczyń, pracowników i pracownic wolnych zawodów artystycznych oraz innych przedstawicieli i przedstawicielek branży kulturalnej.

W dniach 25-26 stycznia w siedzibie "Krytyki Politycznej" w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja Komisji Środowiskowej Pracownicy Sztuki OZZ Inicjatywa Pracownicza, podczas której zredagowaliśmy którkie oświadczenie: "Wywodzimy się z różnych dziedzin sztuki: m.in. sztuk wizualnych, teatru, filmu, literatury, muzyki. W ich ramach uprawiamy odmienne zawody: jesteśmy artystami, kuratorkami, aktorami, krytyczkami, reżyserkami, wykładowcami itd. Łączy nas brak zabezpieczeń socjalnych oraz perspektyw bytowych. Uważamy, że kultura nie może realizować się poprzez wyzysk twórców. Solidaryzujemy się z pracownikami i pracownicami innych sektorów, będącymi w podobnie złej sytuacji życiowej. Solidaryzujemy się także ze wszystkimi, którzy walkę o prawa pracownicze wpisują w działania na rzecz równości i swobód obywatelskich. Naszymi celami są: (1) dążenie do wprowadzenia korzystnych rozwiązań w kwestiach wynagrodzeń, ubezpieczeń i emerytur dla pracowników i pracownic sektora kultury i sztuki oraz (2) działanie na rzecz kultury wolnej od wyzysku, respektującej zasady solidarności międzyludzkiej i demokracji. (3) Będziemy dążyć do tego, by Komisja stała się podmiotem realnie wpływającym na kształt branży kulturalnej oraz (4) poprawę jakości życia wszystkich obywateli i obywatelek."

Jako Komisja Środowiskowa Pracownicy Sztuki chcemy włączyć się w szerszy nurt walki o prawa pracownicze, bo tylko wspólnie można dokonać kroku ku realnej zmianie. Chcemy współpracować z innymi komisjami zakładowymi i środowiskowymi działającymi w ramach OZZ IP oraz kwspierać walki prowadzone przez inne grupy zawodowe (m.in. pracownice żłobków i pielęgniarki, pracowników wielkich zakładów przemysłowych i specjalnych stref ekonomicznych oraz pracowników sieci handlowych). Będziemy wspierać lokalne protesty dotyczące sfery reprodukcyjnej (m.in. działalności ruchów lokatorskich).

Organizujmy się, bo tylko razem możemy przeciwstawić się wyzyskowi oraz neoliberalnej logice rynku w sferze kultury!

[txt: Rafał Jakubowicz]