entropia | CICHA PUSTKA
 
 
 

fot. a.r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maja Wolińska, Joan Leandre

CICHA PUSTKA | THE QUIET EMPTY

10.01 - 30.01.2014

otwarcie: 10.01.2014 godz. 19:00 | piątek

opening: friday, 10 january 2014, 7 PM

wstęp wolny | admission freeCicha Pustka, seria 2010 - 2013

Commonheavens to rozpoczęty w 2010 roku projekt obserwacyjny, studium zawierające ruchome i statyczne nagrania doświadczenia w odległych i całkiem bliskich miejscach naszej planety, obszarach naznaczonych fundamentalną obecnością nietrwałości i ciągłej przemiany.
W przestrzeni zwanej „wszędzie”, w czasie oznaczonym jako „zawsze”.
Podstawę tych działań stanowi koncepcja aktywnej kontemplacji, ciągłość pomiędzy praktyką i dokumentacją praktyki.
Innymi słowy: potrzeba (samo) poszukiwań z dala od wszelkiej widowiskowości, przypadek, zbieg okoliczności zmieniający kierunek, ciche przemijanie świata w akcji, próba przełamania iluzji, szum naszej planety w krytycznych czasach.
W pierwszej odsłonie projektu Commonheavens zatytułowanej „Cicha Pustka / The Quiet Empty” prezentujemy realizacje będące owocem procesu obserwacji i doświadczania. Zbiór ruchomych i statycznych prac oscylujących między miejscami i czasami, realizacji, których źródłem jest obfitość znaleziona w ciszy i potrzeba ucieczki od mirażu. Przygoda wyrzeczenia. Święto miniaturowych rzeczy w kolosalnym świecie. Niewidzialne cuda na pierwszy rzut oka.

www.commonheavens.comThe Quiet Empty, series 2010 - 2013

Commonheavens started in 2010 as an observational project, a study featuring motion and still recordings of the experience in remote and close world environments where fragility and transition have a fundamental presence: a place called everywhere a time called always. The root of it is found in the notion of active contemplation in continuity between practice and the documentation of practice. In much more lyrical terms: the non spectacular notion of (self) exploration, the departure in coincidence, the quiet passing by of the world in action, the rumour of the earth in times of global emergency, an attempt to overcome illusion.

In this first Commonheavens video and print series entitled "The Quiet Empty" we present several records of this observational experience in process. A set of motion and still works oscillating between times and places, originated in the abundance of silence and in the need to escape from the mirage. The adventure of renunciation. The celebration of tiny things in a colossal world. Invisible wonders at a first sight.

www.commonheavens.com