entropia | SZTUKA JAKO TEOREMAT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogusław Jasiński

SZTUKA JAKO TEOREMAT | ART AS THEOREM

wystąpienie | pokaz | dyskusja | speech | screening | debate

24.09.2013 godz. 20:00 | wtorek

tuesday, 24 september 2013, 8:00 PM

wstęp wolny | admission free________________________

"Treścią mojego wystąpienia będzie pokazanie tezy dość oczywistej: sztuka uzasadnia samą siebie. Nieoczywiste jednak będą konsekwencje jakie wynikają z tak przedstawionego twierdzenia. Pominę tu znane kwestie tzw. tautologiczności sztuki i postaram się przejść do rozważań nad kulturowymi i cywilizacyjnymi aspektami problemu. Te zaś będę przedstawiał posiłkując się w dużej mierze moją książką „Sztuka? – Tylko wtedy, kiedy jestem”. Paradoksalnie mówić będę bardziej o samym istnieniu jako takim, o sensie i jakości bycia, niż o jego „artystycznych” manifestacjach. To jest obszar ZA – bo najbardziej interesujące są momenty, kiedy sztukę się opuszcza."
Bogusław Jasiński
________________________

Bogusław Jasiński, filozof i artysta, autor kilkunastu książek z zakresu filozofii i estetyki m.in. „Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych”, „Myślenie Heidegggerem”, „Tezy o ethosofii”, „Zagubiony ethos”, „Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger”, „Droga myśli”, „Estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu twórczego”. Twórca i artystyczny lider grupy artystycznej „Pracownia Teatru”, członek „Sztuki i Teorii”, jeden z animatorów ruchu awangardy. Jego koncepcji ethosofii, wyłożonej w angielskiej książce „Theses on ethosophy” poświęcony był round table podczas Światowego Kongresu Filozoficznego w Brighton. Wykładowca na wielu uczelniach w kraju i za granicą, pracownik Polskiej Akademii Nauk. Pisze także dramaty i poezje. Maratończyk. Żyje na uboczu. W górach.