entropia | KSIĄŻKI FOTOGRAFICZNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostas Kiritsis

KSIĄŻKI FOTOGRAFICZNE | PHOTOGRAPHIC BOOKS

spotkanie autorskie towarzyszące wystawie "Fiction-Non-fiction. Biblioteka obrazów" | artist talk accompanying "Fiction-Non-fiction. Library of Images " exhibition

3.09.2013 godz.18.30 | wtorek

Tuesday, 3 September 2013, 6.30 p.m.

wstęp wolny | admission free_______________

Kostas Kiritsis
Książki fotograficzne

Spotkanie autorskie
towarzyszące wystawie Kostasa Kiritsisa
"Fiction - Non-fiction. Biblioteka obrazów"
w Arsenale Miejskim, ul. Cieszyńskiego 9
3 września - 10 października 2013

Organizatorzy wystawy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Muzeum Miejskie Wrocławia
Kurator: Elżbieta Łubowicz
Wernisaż: 3 września o godz. 17.00

Pierwsza prezentacja najnowszych prac autora, którego wystawę Cywilizacje Ośrodek Kultury i Sztuki organizował w 2004 roku, w BWA we Wrocławiu oraz w Jeleniej Górze i Toruniu. Kostas Kiritsis w niekonwencjonalny i oryginalny sposób wykorzystuje możliwości klasycznych technik fotograficznych. Fotografia istotna jest dla niego nie tylko jako obraz, ale także jako materialny przedmiot – obiekt wykonany z papieru. Dla sensu jego prac istotne są ślady, jakie zostawia na papierowej fotografii upływający czas i indywidualna historia fotografii-przedmiotu.

Szczególnie często stosowaną przez tego autora formą prac fotograficznych jest unikatowa książka (często księga dużych rozmiarów), wykonana przez niego własnoręcznie z wykorzystaniem własnych zdjęć składających się w tematyczne serie.

Wielkim tematem w twórczości tego artysty jest nasza cywilizacja ujrzana w odległej perspektywie czasowej: jej życie i śmierć. W swoich pracach przy pomocy prostych zabiegów manualnych (rysunek na fotografii, zamalowywanie fragmentu obrazu białą farbą, wycinanie fragmentu obrazu) Kostas Kiritsis nakłada na siebie warstwy upływającego czasu. Jego prace są projekcją wyobraźni, rzutowaną na dzisiejszą rzeczywistość z perspektywy przyszłości.

Na obecnej wystawie szczególnie podkreślony jest wątek symbolicznego znaczenia księgi jako obiektu przechowującego wiedzę, która tworzy ludzką cywilizację. Jednocześnie Kostas Kiritsis ukazuje w swoich pracach narastający proces zastępowania tradycyjnej formy tekstowej przez obrazy. Tytuł Fiction / Non-fiction zwraca uwagę, iż to samo rozróżnienie, którym zwyczajowo określa się podział literatury na fikcję literacką i literaturę faktu, odnosi się również do obrazów fotograficznych i filmowych.

_______________

Kostas Kiritsis, ur. w 1962 roku w Szczecinie. Mieszka w Nowym Jorku. W latach 1980-1986 studiował na Politechnice Szczecińskiej, a w latach 1992-1995 w School of Visual Arts w Nowym Jorku. Indywidualne wystawy prezentował m.in. w Warszawie (CSW Zamek Ujazdowski, 1999), Wrocławiu (Galeria Awangarda BWA, 2004), Poznaniu (w ramach Biennale Fotografii, 2003) oraz w Sztokholmie (1999), w Aarhus w Danii (2005) i w Nowym Jorku (2003, 2011).