entropia | 60 GB / s
 
 
 

fot. Edyta Jezierska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krystian Truth Czaplicki, Edyta Jezierska

60 GB / s | 60 GB / s

28.05 - 21.06.2013

otwarcie: 28.05.2013 godz. 20:00 | wtorek

opening: tuesday, 28 may 2013, 8 PM

wstęp wolny | admission freeWystawa zrealizowana ze współpracy z Galerią Entropia______________

s

S czyli sekunda, od przysłowiowej sekundy, która wystarczy by wszystko co widzimy w naszym życiu nagle uległo całkowitej zmianie.
Wystawa s składa się z obrazów przedstawiających trudne do określenia, delikatne i rozmyte organiczne kształty i plamy. Prace powstały pod wpływem impulsu spowodowanego obejrzeniem dokumentu BBC na temat młodych osób, które uległy wypadkowi i aktualnie leżą nieprzytomne w szpitalu. Najtrudniejszymi pytaniami pojawiającymi się w takich sytuacjach są pytania: czy te osoby nas słyszą? co aktualnie dzieje się w ich głowach? jakie obrazy się w nich pojawiają ?


60 GB

Obrazy są formami. Pojawia się zatem pytanie o pojemność formy.
Co decyduje o ponadczasowości dzieła ?
Czym są mody w sztuce?
Materialność dzieła, jego namacalność a nieuchwytność i efemeryczność.
Oryginalność, świeżość a wtórność i zastój.
Nowe technologie a postęp sztuki.

______________


Tytuł wystawy duetu Krystian Truth Czaplicki / Edyta Jezierska zdaje się odnosić do imponującej szybkości transferu danych. Tymczasem ukośnik nie tylko przełamuje pojemność przez jednostkę czasu ale stanowi też przekątną w przestrzeni wspólnej wystawy. Dziełem Trutha jest 60 GB, a dziełem Edyty s. Edyta właśnie debiutuje, Truth po raz kolejny zostaje wyrzucony przez pętlę czasową na brzeg Entropii z kolejną świeżą formą.

S to sekunda, w której transfer został przerwany, a sama pojemność paradoksalnie postawiona w centrum zainteresowania. Człowiek w stanie śpiączki staje się nieprzeniknioną formą. Być może nie tylko dla świata ale i dla siebie staje się zagadką, nieokreślonością. Nie wiadomo. Brak danych. No transfer.
Ten liminalny stan egzystencji uśpionej, abstrakcyjnej, nieuzewnętrznionej pojawia się na obrazach sztalugowych Edyty. S przemawia białą plamą i majakami kształtów na granicy przedstawienia, a nawet widzialności. Obraz ześlizguje się w głąb domniemanej pojemności cudzej głowy, aż poza sferę siatkówkową.

60 GB - miniaturowy pojemnik pamięci, podłużny biały obiekt, rzecz w naszych czasach zwyczajna, przedmiot codziennego użytku, krótko mówiąc ready-made zostaje przez artystę wmontowany w trójwymiarowy obraz składający się z kilku warstw białej płyty. Jakkolwiek wyeksponowany dla spojrzenia, jednocześnie może pozostać doskonale ukryty i zinterpretowany jako jeszcze jeden prostopadłościenny element kompozycji. Pamięć przenośna w stanie unieruchomienia, niedostępna. Czysta forma pojemności. Dodatkowy element. Zagadka. Brak danych. No transfer.
Enigmatyczny ready-made połączony przez artystę z rozpoznawalną, autorską formą nie ma w sobie nic ironicznego, nie jest bowiem awansem banalności przedmiotu do rangi dzieła. Inaczej niż Duchamp Truth ujawnia potencję prostej formy i porusza się w sferze abstrakcji. Wraz z małym obiektem ze sfery codzienności nie przesuwa całego urzeczowionego świata w sferę estetyki, przeciwnie - w obu sferach wytwarza sporo pustej przestrzeni. Ten zabieg udaje mu się zastosować nawet wobec samej formy i przywrócić jej samoistność i zagadkowość. Ta minimalistyczna i w istocie swej - nie bójmy się słów! - awangardowa strategia artysty niesie ze sobą spory ładunek optymizmu. Jak to zgrabnie ujął Jean Baudrillard: „forma - czyli złudność świata i możliwość wynalezienia innej sceny - trwa nadal, lecz pod postacią radykalnego wyjątku.”*

„Slash”, ukośnik czy przekątna - jak się zdaje jest równie istotnym składnikiem wystawy. Sprawia, że obie jej części odbijają się w sobie, wzajemnie będąc swymi przekształceniami na innych poziomach rzeczywistości i w innych mediach sztuki. Nie wymieniając między sobą danych przedstawiają to samo zagadnienie: jedyny transfer jaki może się dokonać w sztuce to ten pomiędzy zagadkowością formy dzieła, a widzem.

Alicja Jodko

- - - - - -
*/ Jean Baudrillard "Spisek sztuki", Sic! 2006, s. 145

______________

Krystian Truth Czaplicki ur. w 1984 roku, absolwent Katedry Wzornictwa wrocławskiej ASP. Jeden z bardziej znanych młodych polskich artystów zajmujących się rzeźbą i instalacją w przestrzeni publicznej, które nazywa „interwencjami rzeźbiarskimi”. Interesują go fundamentalne właściwości rzeźby, jak siła i energia formy, proporcje, właściwości materiałów, struktura, powierzchnia, napięcia jakie powstają przy połączeniu poszczególnych materiałów i przede wszystkim napięcia jakie powstają przy zetknięciu prac z wybranym miejscem. Zależy mu, aby jego prace żyły z wraz z przestrzenią publiczną, rozwijały się i przekształcały wspólnie z otoczeniem. Nielegalnie porzucone, uproszczone formy, niezależnie od swojej skali, są ciałem obcym, abstrakcyjną formą, która zawsze się z czymś kojarzy, przypomina wiele innych rzeczy, nie będąc żadną z nich.

http://krystiantruthczaplicki.blogspot.com


Edyta Jezierska ur. 1982 w Puławach, ukończyła Nałęczowskie Liceum Plastyczne na Lubelszczyźnie oraz Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom w Pracowni Komunikacji Wizualnej w 2009 roku. Zajmuje się fotografią oraz malarstwem. Obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu.

http://edytajezierska.tumblr.com/
http://edytajezierska.blogspot.com/