entropia | ŻYCIE W SZTUCE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVIII spotkanie autorskie Szczyt Formy

Zygmunt Rytka

ŻYCIE W SZTUCE | LIFE IN ART

21.05.2013 godz. 20:00 | wtorek

tuesday, 21 may 2013, 8:00 PM

wstęp wolny | admission free



Zygmunt Rytka. Urodzony w 1947 roku. Artysta intermedialny, zajmuje się fotografią, sztuką wideo i instalacją. Od początku lat 70. brał udział w działaniach neoawangardy, zajmował się dokumentacją polskiego życia artystycznego, realizował prace w nurcie sztuki analitycznej i medialnej, badał nasze uwarunkowania biologiczne i możliwości postrzegania rzeczywistości. W latach 80. podczas licznych pobytów nad rzeką Białką w Tatrach, stworzył wiele prac o postkonceptualnym charakterze, obrazujących potęgę natury i jej witalnej siły. W okresie stanu wojennego jego twórczość wyrażała krytykę sytuacji politycznej, uczestnik (1982-1989) ruchu Kultury „Zrzuty”, niezależnego życia artystycznego koncentrującego się w Łodzi. Współpracował z Józefem Robakowskim, „Strychem Łodzi Kaliskiej”, Galerią Wschodnią i Galerią FF, a także Małą Galerią w Warszawie. W 2005 roku współzałożył Fundację Sztuki Współczesnej In Situ. Mieszka i pracuje w Sokołowsku.

______________

Szczyt Formy to cykl otwartych spotkań autorskich z uznanymi artystami młodego i średniego pokolenia, zajmującymi się szeroko pojętymi działaniami przestrzennymi. Cykl ten jest wspólną inicjatywą Koła Naukowego Forma przy Katedrze Rzeźby ASP we Wrocławiu oraz Galerii Entropia. Spotkania pomyślane są jako autorskie prezentacje dające artystom możliwość bezpośredniego przedstawienia swojej sztuki bez żadnej mediacji, studentom zaś (i reszcie publiczności) osobistego kontaktu z artystami, a także zapoznania się z żywym procesem twórczym czy problemami istnienia na współczesnym rynku sztuki.

Koordynacja cyklu: Karolina Freino

______________


fot. Z.Rytka "Obiekt nietrwały"