entropia | ...zzz...z "Nicości..."

M.Harlender "Forma z Nicości" 2013

 
 
 

19.02.2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcin Harlender

...zzz...z "Nicości..."

mikrodramat | performance | wystawa

19.02 - 22.02.2013

otwarcie: 19.02.2013 godz. 19:00 | wtorek

opening: tuesday, 19 february 2013, 7 PM

wstęp wolny | admission freeNa styku materii o różnym stopniu gęstości generują się formy.


______________

Prezentowane prace zarówno treścią, jak i formą nawiązują do działań prowadzonych w Galerii Entropia w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku. Ich istotnym aspektem jest przypomnienie, że rolą sztuki nie jest ani upiększanie świata, ani też komentowanie bieżących problemów społeczno-politycznych, chociaż i takie postawy zasługują czasem na miano artystycznych. Jedną z zasadniczych funkcji artysty jest umiejętność ukazywania wartości tam, gdzie "inni" się ich nie spodziewają. Ważna jest pamięć o tym, że sztuka (jak i kultura w ogóle) w przeciwieństwie do powszechnego mniemania nie stanowi "nadbudowy" osadzonej na ekonomicznej "bazie", ale jest elementem życia pozwalającym na kształtowanie podstawowych struktur bytu społecznego (i nie tylko). I żeby było śmieszniej, to prawda…

[M.H.]

______________

Marcin Harlender /ur. 1959/, malarz, performer, twórca instalacji, happeningów, teoretyk sztuki, jeden z najbardziej radykalnych polskich artystów współczesnych. Studiował na PWSSP we Wrocławiu /1982-1989 i 1991-1992/, dyplom w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego /1996, ASP Wrocław/. Na przełomie lat 80. i 90. autor i uczestnik wielu działań i akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Autor kiludziesięciu wystaw i wystąpień indywidualnych. Współpracuje z Galerią Entropia od 1988 r.

______________

[…] "Potrzebne są generalnie trzy elementy żeby powstała jakakolwiek forma: materia w dwóch różnych stanach skupienia i trzeci, najbardziej tajemniczy element - świadomość, która ma możliwość obserwowania tego zjawiska. " […] M.H.