entropia | NA CZYM TO STANĘLIŚMY...?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beata Rojek

NA CZYM TO STANĘLIŚMY...? | NOW, WHERE WERE WE...?

malarstwo | rysunek | animacje | painting | drawing | animation

25.01 - 15.02.2013

otwarcie: 25.01.2013 godz. 19:00 | piątek

opening: friday, 25 january 2013, 7 PM

wstęp wolny | admission freeWystawa najnowszych prac Beaty Rojek wprowadza widza do wnętrza głowy delfina - inteligentnego i empatycznego stworzenia pływającego w morzu, którego dno sięga najstarszych mitów ludzkości. Aranżacja ma charakter wyspiarski, obrazuje nieciągłość myślenia, płynność emocji i podróżniczą naturę procesu twórczego, który jednocześnie jest poszukiwaniem sensu własnej egzystencji.
Zapewne widzom mającym głowy pełne własnych spraw i kotłujących się myśli niełatwo jest wchodzić w obrazy wystawiane w galeriach sztuki. Beata Rojek uważa, że znacznie łatwiej jest wchodzić w obrazy w pracowni, gdzie można z nimi obcować wśród zwykłych rzeczy pozornie nieposiadających związku z ich powstaniem. Te nietrwałe konfiguracje przedmiotów są widmowymi wyspami, pomiędzy którymi sporo jest wolnej przestrzeni na interpretacje jakie mogą pojawić się w wyobraźni.
Wejście widzów do wnętrza głowy myślącej obrazami stwarza odmienną relację i możliwość, że widzowie będą się myśleć w obrazach, w które weszli… że będą się obrazować w myślach, w środku których stanęli…

kuratorka: Alicja Jodko

____________

Beata Rojek, absolwentka wrocławskiej ASP, zajmuje się malarstwem, rysunkiem i animacją, tworzy także murale (patio przy ul. Szewskiej 36, ul. Ruskiej 46, ul. Jedności narodowej 48); stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012.
____________

Wystawa częściowo zrealizowana w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDELFINEK I / DOLPHIN 1

eng/
trying to organize time
having better prosperities
benefits, influence of something on something
boring...exciting
the impact of exchange on a standard of living
so we really need to take care...about our lives my friend.
we need better to move out, to earn more, to make our lives better

money, it is better to have more money
it is also the time for family, there is time for everything that should be now....you know
but don’t you sometimes forget about the point ?
what exactly is the point ...my friend ?


pl/
próba organizacji czasu
możliwości / korzyści
współistnienie rzeczy
nudne…ekscytujące
wpływ giełdy na standard naszego życia
naprawdę powinniśmy o nie zadbać … zadbać o nasze życie przyjacielu

pieniądze, lepiej mieć więcej pieniędzy
powinniśmy lepiej się wyprowadzić, żeby zarabiać więcej, żeby żyć lepiej
tylko czy czasami nie gubimy sensu
co tak naprawdę ma sens…przyjacielu?


DELFINEK II / DOLPHIN 2

eng/
it seems like life is balancing somewhere between senslessness/ hesitation/ questioning
and sudden burst of confidence resultingcoming from punctual spot
Brightly visualised goal gives pace and allows to achieve peace,
gives the feeling of belonging to the society, gives acceptance/ sense of purpose.
inertness is suspense in emptiness
and every time, when I think that it is the end it start’s again...
fucking sinusoid


pl/
wydaje się, że życie balansuje bezustannie gdzieś pomiędzy bezcelowością/ wahaniem/ pytaniem
a nagłym zrywem pewności, wynikającym z punktowej celowości istnienia.
jasno zwizualizowany cel nadaję tempo i pozwala osiągnąć spokój,
daje poczucie przynależności do społeczeństwa, daje akceptację/ poczucie sensu.
bezczynność jest zawieszeniem w próżni
i za każdym razem kiedy myślę, że to koniec, wszystko się zaczyna...
pieprzona sinusoida