WASZTATY FILMU ANIMOWANEGO DLA DZIECI
ANIMATED FILM WORKSHOP FOR KIDS

spotkanie inauguracyjne | pokaz | opening | screening

26.09.2012 godz. 17:00 | środa

wednesday, 26 september 2012, 5:00 PM

wstęp wolny | admission freeDZIECIĘCA WYTÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

WARSZTATY FILMU ANIMOWANEGO dla dzieci
ANIMATED FILM WORKSHOP for kids

Zajęcia warsztatowe polegają na nauce animacji. Na poziomie podstawowym dzieci realizują własne formy animowane poprzez wspólną pracę i zabawę rejestrowaną poklatkowo kamerą połączoną z komputerem. Wykonując proste czynności przesuwania przedmiotów, wyciętych figur, dorysowując i domalowując nowe elementy, czy modelując plastelinę pod obiektywem kamery, tworzą swój pierwszy filmik.

Na poziomie bardziej zaawansowanym powstają rozbudowane projekty realizowane w różnych technikach, następnie montowane i udźwiękawiane.

Filmy DWF prezentowane są na licznych festiwalach i pokazach specjalnych zdobywając nierzadko nagrody i wyróźnienia.

Warsztaty, mające w galerii wieloletnią tradycję, niekiedy rozszerzane są o zajęcia z artystami różnych dziedzin oraz z twórcami filmów.
Poprzez kontakt z warsztatem pracy rzeźbiarza, malarza, fotografika i grafika komputerowego dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi stosowanymi w animacji, uczą się w jaki sposób można ożywić rzeźbę, obraz, fotografię, czy rysunek na ekranie komputera.

Zaplanowane są także projekcje wybranych dzieł polskiej i światowej animacji, które wprowadzą dzieci w historię tego gatunku, w różnorodność i bogactwo form animacji, daleko wykraczające poza standard Disneya.

Zajęcia odbywają się co tydzień w trakcie roku szkolego.


_____

więcej nt. DWF:
http://www.entropia.art.pl/_old/DWF/Warsztaty2.htm
http://www.entropia.art.pl/_old/DWF/DWFstory.htm

About Children's Film Factory workshop:
http://www.entropia.art.pl/_old/DWF/DWFstoryEnglish.htm

obok: Kadr z filmu M.Chrobaka