Miejsce w miejscu | GALERIA ENTROPIA NA II FESTIWALU SZTUKI EFEMERYCZNEJ "KONTEKSTY" | Place in place | ENTROPIA GALLERY ON 2ND EPHEMERAL ART FETIVAL "CONTEXTS"

pokaz | prezentacja | screening | talk

20.08.2012 godz. 15:00 | poniedziałek

monday, 20 august 2012, 3:00 PM

wstęp wolny | admission free