entropia | INSTALACJA FILMOWA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.Bolcek A.Jarząb A.Jodko A.Kałuża D.Okrzyńska P.Mocna A.Piksa A.Rerak B.Rojek Ł.Siwek M.Wiśniewska

INSTALACJA FILMOWA | MOVING PICTURE INSTALLATION

animowane instalacje, projekcje mechaniczne i wykonywane na żywo, ruchome/nieruchome obrazy filmowe | animated installations, mechanical and live screenings, moving and still film pictures

28.10 - 10.11.2011

otwarcie: 28.10.2011 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 28 october 2011, 6 PM

wstęp wolny | admission freeartyści | artists

Aleksandra Bolcek, Aga Jarząb, Alicja Jodko, Aleksandra Kałuża, Dagmara Okrzyńska, Paulina Mocna, Agnieszka Piksa, Andrzej Rerak, Beata Rojek, Łukasz Siwek, Magdalena Wiśniewska

kurator | curated by: Alicja Jodko