entropia | ENTROPIE DER KUNST. SCHÖNE SPIELE

ROZBIÓRKA ŻELAZNEJ KURTYNY...na samym początku | Działanie Henryka Wańka | fot. M.J.

RECYCLING THE IRON CURTAIN...very beginning | Henryk Waniek's happening

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTROPIE DER KUNST. SCHÖNE SPIELE | fot. M.J.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTROPIE DER KUNST. SCHÖNE SPIELE | 24.11 - 10.12.2011

wystawa i pokazy w ramach projektu "Rozbiórka żelaznej kurtyny" | exhibitiion | screenings

otwarcie: 24.11.2011 godz.18.00 | Kühlhaus, Berlin

opening: 24 November 2011 6 p.m. | Kühlhaus, Berlin

wstęp wolny | admission freewystawa i pokazy w ramach projektu fundacji Paryż "Rozbiórka żelaznej kurtyny".
http://www.fundacjaparyz.pl/Festival_in_Berlin.html

lokalizacja | location
KüHLHAUS, BerlinENTROPIE DER KUNST. SCHÖNE SPIELE
kuratorzy | curators: A.M.Jodko
______________________Mikołaj Golema
Alicja Jodko
Mariusz Jodko
Marcin Mierzicki
Wojciech Puś
Andrzej Rerak
Piotr Skiba


"Przenośny Katalog Entropii Sztuki"
"Entropy of Art Portable Catalogue"

Alicja Jodko i zaproszeni artyści:

Jacek Dziubiński
Julita Gielzak
Marcin Harlender
Jan Mioduszewski
Dominik Podsiadły
Andrzej Rerak
Paweł Romańczuk
Tadeusz Sawa-Borysławski
Tomasz Sikorski


"Entropia Sztuki cz.1" | "Entropy of Art part 1"
Projekt DVD | DVD project
video | animation | documentary

Tomasz Domański
Alicja i Mariusz Jodko
Marcin Mierzicki
Paweł Modzelewski
Dominik Podsiadły
Wojciech Puś
Andrzej Rerak
Piotr Skiba
Piotr Szmitke
Jacek Zachodny


______________________


Ekspozycja "Entropie der Kunst. Schöne Spiele" jest kolejną odsłoną bieżącego projektu galerii, który eksploruje termodynamiczne, semantyczne oraz egzystencjalne aspekty twórczości w ogóle, a sztuki w szczególności. 

W sytuacji, w której metafora bazy danych zdaje się dość trafnie odzwierciedlać kondycję nie tylko  przeciętnego konsumenta, ale również wyrafinowanego konesera sztuki aktualnej pod-tytułowe "Schöne Spiele" może sugerować obietnicę pięknej gry/zabawy, czegoś co istnieje, ale jednocześnie niekoniecznie jest nam pokazane, jak wyjaśnia Wojciech Puś, autor neonu tekstowego o takim tytule . Ten romatyczny trop (fraza "Schöne Spiele" jest zaczerpnięta z poematu Goethego „Król Olch/Erlkönig") może się okazać jednym z wielu możliwych. Dość ironicznie zabrzmi np. w kontekście przekornych obiektów Marcina Mierzickiego /"Nic śmiesznego/Spisek",  "Graj mój chłopcze"/, a zagadkowo wobec "Przenośnego Katalogu Entropii Sztuki", opustoszałej szafy katalogowej z Instytutu Historii Sztuki przeistaczanej przez Alicję Jodko z udziałem zaproszonych artystów w dzieło hipertekstualne, dyskurs sztuki, wiedzy, codziennego życia, przypadku. Niektóre szufladki nosząc jeszcze znamiona/ślady dotychczasowej bazy danych prowokują do podjęcia gry z samą strukturą i zabawy w puste-pełne podjętej w zaskakujących formach. Wybór opcji należy do widza. 

Zbliżoną strukturę ma DVD "Entropia Sztuki cz.1" - prezentowany na wystawie zbiór różnorodnych gatunkowo filmów / dokumentacje, animacje, videoart/ wielu autorów. Wybór fimów tworzy mentalną przestrzeń wzajemnych relacji i związków, opcjonalnie budując nową jakość jako struktura linearna. 

Idea brikolażu, czerpania z ogólnodostępnej "bazy danych", zdaje się być  bliska także Piotrowi Skibie, autorowi niepokojących, egzystencjalnych obrazów /m.in. "Studium do portretu młodego Nosferatu"/  i  instalacji "Das Lager". Artysta buduje narrację z wielu elementów: obrazów malarskich, fotografii, znalezionych przedmiotów, animacji.

Motyw dekonstrukcji i nieporządku w strukturze systemu wypełza po zmroku także z kontekstu społecznego. W animacji lalkowej "Wojna Złomiarzy/Scrap Raiders" bardzo młodego autora - Mikołaja Golemy chaotyczne ewolucje tytułowych postaci komponują się w balet walki o przetrwanie. 

W "Filmie akcji", obiekcie Marcina Mierzickiego zbiegają się chyba wszystkie aspekty i wieloznaczności obecne w tej wystawie. Będąc wizualizacją efektu przegrzania/wypalenia potencjału rozrywki i zabawy praca ta otwiera przejście ku bardziej elementarnemu spojrzeniu na zjawisko ruchomego obrazu.

Eksploracja możliwości malarskich celluloidowej taśmy 16 mm i płaszczyzny obrazu są domeną Andrzeja Reraka a entropia ruchomego obrazu i kontemplacja audio-wizualnej energii zjawisk atmosferycznych - Mariusza Jodko. Na wystawie prace te reprezentowane są w formie obiektów malarskich i projekcji/loops pt "Obrazy filmowe". 

Najbardziej rozbudowanym projektem medialnym jest prezentowana na specjalnym pokazie praca Wojciecha Pusia p.t. "Given", art thriller, film współtworzący nowy język kina, hybrydyczna forma video artu, instalacji, field recordings, filmu fabularnego.

Entropia to jak wiadomo pojęcie opisujące zjawiska i procesy nieokiełznane, zaskakujące, anarchiczne i co ważne - nieodwracalne. Zastosowane tym razem do zagadnień audio-wizualnych i konceptualnych odsłania ich wewnętrzną energię i zdolność do transformacji pozostając, jak można się było spodziewać, miarą ich nieokreśloności i wolności.

[M.J]