entropia | 10 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ANIMACJI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.Rojek/A.Jodko | B.Rojek | A. Piksa | A.Jarząb | wernisaż, praca A.Jodko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ANIMACJI | The 10 th INTERNATIONAL ANIMATION DAY

pokazy | instalacja filmowa | screenings | film installation

pokazy 27 - 28.10.2011 | instalacja 28.10 - 10.11.2011

screenings 27 - 28 October 2011 | installation 28 October - 10 Novemberinfo poniżejLokalizacje

Pokazy w Dolnośląskim Centrum Filmowym /d. Kino Warszawa/ ul.Piłsudskiego 64
Instalacja filmowa w Galerii Entropia ul.Rzeźnicza 4

organizacja: Galeria Entropia, ASIFA Poland
współpraca programowa: Katedra Sztuki Mediów, Wydz. Grafiki, ASP Wrocław
współpraca organizacyjna: DCF ODRA-FILM

podziękowania dla:
prof. Ireneusza Olszewskiego
ad. Marka Grzyba
as. Agi JarząbP r o g r a m

27.10.2011 godz. 18.00 Zestaw I /pokaz w DCF, sala Lwów, 120 min, bilety: 8 i 6 zł/

Zestaw ASIFA z Polski / filmy Dziecięcej Wytwórni Filmowej / Galeria Entropia/ Wrocław

Najnowsze filmy z Wrocławia / filmy studentów ASP: Mateusza Niedoby, Julity Nowosad, Justyny Podżorny, Marty Wartalskiej, Adriany Wieruckiej, Jakuba Ziomka i Macieja Żuka oraz trailer najnowszego nieukończonego filmu Agi Jarząb "BAMBI"/

Zestaw ASIFA z Bułgarii / filmy studentów i niezależnych producentów/

28.10.2011 godz.18.00 otwarcie instalacji filmowej /Galeria Entropia, wstęp wolny/

Animowane instalacje, projekcje mechaniczne i wykonywane na żywo oraz ruchome, nieruchome i interaktywne obrazy filmowe wrocławskich autorów.

autorzy: Aleksandra Bolcek, Aga Jarząb, Alicja Jodko, Aleksandra Kałuża, Dagmara Okrzyńska, Paulina Mocna, Agnieszka Piksa, Andrzej Rerak, Beata Rojek, Łukasz Siwek, Magdalena Wiśniewska

kurator: Alicja Jodko

28.10.2011 godz. 20.00 Zestaw II /pokaz w DCF, sala Lwów, 120 min, bilety: 8 i 6 zł/

Filmy nagrodzone w konkursie międzynarodowym i krajowym Festiwalu Filmów Animowanych w Stuttgarcie

Zestaw ASIFA z Portugalii / filmy studentów i niezależnych producentów/

___________________

Międzynarodowy Dzień Animacji we Wrocławiu od trzech lat (czyli od początku zaistnienia tej imprezy w naszym kraju) organizowany jest pod auspicjami ASIFA Poland przez Galerię Entropia. W tym roku Galeria Entropia organizuje obchody MDA we współpracy z Odra-Film. Pokazy  będą miały miejsce w nowootwartym Dolnośląskim Centrum Filmowym (DCF)O ASIFA
___________________

ASIFA - Association Internationale du Film d'Animation
ASIFA jest stowarzyszeniem międzynarodowym powołanym w 1960 roku w Annecy we Francji przez czołowych twórców filmu animowanego, m.in. przez Normana McLarena. ASIFA jest największą międzynarodową organizacją filmu animowanego, liczy ok. 5000 członków z 58. krajów na wszystkich kontynentach. Większość członków zrzeszona jest w Grupach Narodowych, które działają w poszczególnych krajach. ASIFA zrzesza osoby działające na wszystkich polach filmu animowanego: artystów, reżyserów, animatorów oraz producentów i inne osoby związane z filmem animowanym na całym świecie. 
Podstawowym celem ASIFA jest promocja filmu animowanego w wymiarze międzynarodowym. Stowarzyszenie wspiera międzynarodowe inicjatywy związane z filmem animowanym oraz pomaga w kontaktach i komunikacji pomiędzy osobami profesjonalnie zajmującymi się filmem animowanym. Stowarzyszenie zajmuje się promocją filmu animowanego poprzez organizowanie spotkań międzynarodowych, konferencji i innych wydarzeń, publikowanie biuletynów i wydawnictw (ASIFA Magazine). ASIFA patronuje najważniejszym festiwalom i wydarzeniom poświęconym filmowi animowanemu na świecie. Co roku przyznaje prestiżową nagrodę ASIFA Prize.


O ASIFA Poland
___________________

ASIFA Poland działa jako Grupa Narodowa ASIFA International od 2008 roku. Jej członkami są znani twórcy i producenci filmu animowanego z całej Polski, między innymi: prof. Jerzy Kucia, Witold Giersz, Aleksandra Korejwo, Zbigniew Żmudzki, Marek Skrobecki oraz duże grono młodych osób aktywnie działających na polu animacji. Przewodniczącą polskiego oddziału jest Wioletta Sowa. Celem ASIFA Poland jest podejmowanie własnych i uczestnictwo w już istniejących inicjatywach ASIFA, które będą promować polski film animowany na świecie. 


O MDA (IAD - International Animation day)
_____________________________________

Od 2002 roku ASIFA świętuje 28 października Międzynarodowy Dzień Animacji (MDA). Data ta nie jest przypadkowa, bowiem tego dnia niemal 120 lat temu, a dokładnie w 1892 roku w Grevin Museum w Paryżu, odbył się pierwszy publiczny pokaz animacji Theatre Optique Emile Reynauda. Z tej okazji na całym świecie odbywają się pokazy filmów animowanych, wystawy, seminaria i warsztaty. Koordynacją obchodów Międzynarodowego Dnia Animacji zajmuje się ASIFA we współpracy z narodowymi grupami.


O MDA 2011 w Polsce
__________________

W tym roku ASIFA Poland włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Animacji po raz trzeci. W Polsce odbędą się one w siedmiu miastach: Kraków, Warszawa, Łódź, Poznań, Białystok, Sopot, Gdynia, Krosno i  Wrocław. Obchody przewidziane są na dni 25-29 października. Główne wydarzenia odbędą się oczywiście 28. października. W ramach pokazów zaprezentowane zostaną filmy z wielu krajów biorących udział w wymianie z okazji MDA. W tym roku Polskę będzie reprezentować program złożony całkowicie z filmów Dziecięcej Wytwórni Filmowej, która od 25 lat działa we Wrocławiu przy Galerii Entropia. Dzięki wymianie polskie filmy zostaną pokazane w krajach gościnnych i vice versa, polska publiczność będzie mogła oglądać zestawy filmów ze wszystkich stron świata, ktore zostały wybrane przez kuratorów z poszczególnych polskich miast.  


O Dziecięcej Wytworni Filmowej i Galerii Entropia
__________________

"Dziecięca Wytwórnia Filmowa" to nazwa warsztatu filmu animowanego dla dzieci istniejącego od od 1986 roku i działającego w Galerii Entropia. Jest to artystyczno-edukacyjny projekt Galerii i zarazem autorski projekt Alicji i Mariusza Jodków - założycieli i opiekunów artystycznych DWF. Warsztat  uczy dzieci realizacji filmów animowanych w ramach klasycznej techniki poklatkowej, zapoznaje je także z historią i dziełami tego gatunku, organizuje spotkania z wybitnymi postaciami polskiej animacji -  jak Piotr Dumała, Witold Giersz, Jerzy Kucia, Daniel Szczechura - zapraszając na nie także szerszą publiczność.

Jednak przede wszystkim DWF stwarza  dzieciom okazję do wystąpienia w roli twórcy, do zmiany postawy z biernej i konsumpcyjnej na aktywną wobec otoczenia, kultury i mediów. Na zajęciach warsztatowych powstają autorskie filmy młodziutkich twórców, które zostały zauważone w Polsce i na świecie. 
Dzieci uczą się realizować filmy w najróżniejszych technikach animacji poklatkowej, w zupełnie nikonwencjonalny sposób przekazując zarowno własne refleksje i pomysły, jak i adaptując w obrazich filmowych znane utwory literackie, bajki a nawet zdarzenia z historii starożytnej czy najnowszej.
Nieomal wszystkie filmy są animacjami poklatkowymi, które powstały przy użyciu rozmaitych technik - od  najzwyklejszej kreskówki przez animację lalkową po zupełnie nietuzinkowy relief w glinie, czy - w przypadku celuloidów -  non-camerową drapankę. Znaczna część produkcji DWF to realizacje grupowe, w których dobrze się przy tym bawiąc uczestniczą  dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.

Produkcje DWF były uhonorowane wieloma nagrodami na festiwalach krajowych (m.in. OFAFA w Krakowie, OKFA w Koninie, 1 MINUTA w Lesznie, OFFCINEMA w Poznaniu, REANIMACJA w Łodzi, DOZWOLONE DO 21 w Warszawie /Tarnowie) i zagranicznych (m.in. ANIFEST w Treboniu/Czechy, KIDS FOR KIDS w Nikozji/Cypr oraz w Neapolu /Włochy,  JUGENDMEDIENFESTIVAL w Berlinie/Niemcy, VIP - LISTEN UP! w Nowym Jorku/USA, MOSKIEWSKIE WAKACJE w Moskwie/Rosja), a także wspaniałym wyróżnieniem w dziedzinie filmu nieprofesjonalnego - Złotym Medalem UNICA ( Światowej Unii Filmu Nieprofesjonalnego pod partonatem UNESCO).
Filmy DWF były prezentowane w dedykowanych im programach TV Kino Polska oraz TVP Kultura.

__________________

PLAKAT - proj. egipski twórca Ihab Shaker
background - Beata Rojek