entropia | PANORAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olga Lewicka

PANORAMA | PANORAMA

instalacja | książka artystyczna | installation | art book

25.03 - 29.04.2011

otwarcie: 25.03.2011 godz. 19:00 | piątek

opening: friday, 25 march 2011, 7 PM

wstęp wolny | admission free________________________

Projekt realizowany we współpracy z Galerią Entropia.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym "Wrocław 2016"

Projekt zrealizowany przy wsparciu Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP - Młoda Polska 2010.
Project Supported by a grant from Polish Ministry of Culture and National Heritage - MŁODA POLSKA 2010 Programme

Wydawca książki: Wydawnictwo MORAVA www.moravabooks.com

________________________

INSTALACJA

Punktem wyjścia projektu PANORAMA jest dawne medium malarskie, w tym także jedna z kilkunastu zachowanych na świecie XIX-wiecznych panoram - Panorama Racławicka, która dziś stanowi wyjątkową atrakcję Wrocławia.

To kluczowe dla połowy XIX wieku medium wizualne jest pierwszą w dziejach kultury próbą sterowania i kontrolowania ludzkiego spojrzenia i jako takie stanowi historyczny dokument samoświadomości ówczesnych czasów. Jest także pierwszym medium mającym charakter komercyjny i masowy. Wraz z nim rozpoczyna się nowe rozróżnienie na sztukę i rozrywkę.

Projekt PANORAMA poświęcony jest globalnemu "wszechwidokowi" i obrazowi bez granic, otaczającemu widza ze wszystkich stron. Jest próbą aktualizacji tego malarskiego medium w oparciu o jego nadal żywotne elementy, aspiracje i efekty, aby umożliwić refleksję nad technikami produkcji iluzji.

Instalacja porusza problem widzenia i bycia widzianym. Obserwator złapany zostaje we wnętrzu koła, które przypomina rodzaj powiększonego, nadrealnego mechanizmu umożliwiającego poszerzenie pola widzenia, a jednocześnie symuluje formę gałki ocznej. Spektakularnymi elementami tej panoramicznej struktury są przede wszystkim wielkoformatowy abstrakcyjny obraz olejny oraz sam stelaż konstrukcyjny zarówno budujący jak i sugerujący przestrzeń przedstawienia.

________________________

KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA

PANORAMA. Materiały do kartografii przyszłej struktury wszechogarniającej

"Panorama" Olgi Lewickiej to, zamknięte w formie książki artystycznej, subiektywne spojrzenie na XIX-wieczne medium panoramy. Jest to wielowarstwowy kolaż, na który składają się prace autorki, reprodukcje z jej prywatnego archiwum, dokumentacje kilku europejskich panoram (m.in. Panoramy Racławickiej we Wrocławiu) oraz teksty zaproszonych do współpracy teoretyków sztuki. Alinearna struktura książki – specyficzna tekstura nowych i starych materiałów – wplata wiek XIX. w czas dzisiejszy. Według Lewickiej, ówczesna popularność panoram zapoczątkowała nowoczesny przemysł kulturowy, a medium panoramy otwiera nową, alegoryczną perspektywę na współczesną kulturę wizualną i jej zależność od ekonomii kapitalizmu. Książka dialektycznie zderza ze sobą rozrywkę z polityczną opresją i kontrolą. Przede wszystkim jednak, fenomen panoramy jawi się jako fascynująca alegoria emancypacyjnej siły widzenia.

________________________INSTALLATION

The departure point for the project PANORAMA is the centuries-old medium of painting, represented by one of about a dozen of preserved 19th century panoramas worldwide – the Racławice Panorama, an unquestionable tourist landmark of Wrocław.

The key visual medium of the mid-19th century is one of the major attempts in the history of culture at steering and controlling human look. As such the panorama constitutes at the same time a historical document of the self-awareness of the era. It is the first medium of the rising capitalist and industrialized society to adopt new scientific knowledge, and to combine it with commercial interests and a popular mass character. It marks the beginning of the complex relations between art and entertainment, which are still valid nowadays.

The project PANORAMA is devoted to the global “omni-view” and endless painting that surrounds the viewer. It is meant to update the medium of painting by referring to its basic elements, aspirations and effects that still hold strong, in order to provide reflection on the techniques of both producing illusion and the critical spirit of autonomous thinking.

The installation revolves around the theme of seeing and being seen. The observer is caught inside the circle, which resembles a sort of magnified, surreal mechanism to extend the field of vision. The sensually fascinating elements of this panoramic structure reflect on the current meaning of abstract oil painting as well as on contemplation and the very framework of modern visual spectacle.

________________________


PANORAMA. Materials for Mapping a Prospective All-Embracing Structure

Olga Lewicka's "PANORAMA" presents her subjective view of the 19th century medium of the panorama. In this artist’s book, several layers of representation & examination overlap: the artist's works, her private archive, documentation on European panoramas, texts by the collaborating authors. Thwarting the book’s typical linear structure, these layers become one texture, weaving the 19th century into the present. The panoramas and their popularity throughout the 19th century – the beginning of the modern culture industry – open up a new & allegorical perspective onto contemporary visual culture and its implication within the capitalist economy. The book reflects on the dialectics of entertainment and control or political oppression. But above all the panorama is revealed as a fascinating allegory of vision's emancipatory power.