entropia | SZCZĘŚCIE

Athletic_Cinema_012

SZCZĘŚCIE | HAPPINESS

pokazy filmowe | wykład | screenings | lecture

07.03.2011 godz. 18:00 | poniedziałek

monday, 07 march 2011, 6:00 PM

wstęp wolny | admission freeAleksander Miedwiedkin, Szczęście, kadr z filmu, 1935

____________________


Szczęście / Happiness / Cчастье


Obok słów miłość i wolność, ma ono jedną z najdłuższych historii w myśli Zachodu. Wydrukowane refleksje na ten temat zapełniają setki metrów półek z książkami. Przez filozofię grecką, późnoświeceniowy moralizm i jego rozmaite utylitarne odcienie, aż do obecnych, mniej lub bardziej sprofesjonalizowanych badań na temat 'jakości-życia' w bogatych państwach polityki opiekuńczej. Piękno idei pościgu za Szczęściem wyraża podstawowe problemy socjopolitycznej konstelacji pomysłów na działanie demokracji.

Jak opisał to noblista, V.S. Naipaul, przeciwstawiając termin muzułmańskiemu fundamentalizmowi – „jest to idea elastyczna; gdyż pasuje do każdej jednostki. Zakłada pewien szczególny rodzaj przebudzonego ducha... Tak wiele się w niej mieści, idee indywidualności, odpowiedzialności, wyboru, życia intelektu, wolności słowa, samodoskonalenia i osiągnięć. Nie może zostać zredukowana do zamkniętego systemu. Nie może wygenerować fanatyzmu...”.

Z drugiej zaś strony, począwszy od Rewolucji Francuskiej (bonheur, felicité), przez marksizm, stalinizm czy konsumpcjonizm późnokapitalistycznej ekonomii nonsensu – widzimy, że Szczęście jest próżną regułą i nieustannym wołaniem na puszczy zbiorowych manifestów. Reguła ta wywiera znacznie większy wpływ na świadomość społeczeństw niż można sobie to wyobrazić – każdy od New Age'owych czy Pr-speców, aż do pozytywistycznych filozofów, próbuje zrobić biznes na sprzedaży osobistego Szczęścia. Zbiorowy fanatyzm tego żądania wnika głęboko do stylów życia i prywatnych zachowań jednostek, stając się wymówką dla samo-konsumującej się dekadencji czy też lekceważenia odpowiedzialności społecznej.

Czym zatem jest szczęście i jednostkowe prawo do jego posiadania? A może jak lepiej uniknąć myślenia o nim? Obie odpowiedzi wydają się być bardzo trudnym zadaniem, choć z pewnością można zauważyć, że konceptualizacja Szczęścia, to największy (i jedyny) postęp w tej dziedzinie. Pozwala na precyzyjną obserwację wykraczającą daleko poza statystyczne badania nad zadowoleniem z życia. Na spotkaniu przedstawiony zostanie wizualny zarys historii tego zagadnienia. Przez około 20 tytułów filmowych (nie wspominając o tych, które tylko zawierają słowo Szczęście), widzowie będą mieli okazję zapoznać się z rozmaitymi jego edycjami w kulturze popularnej XX wieku. Wizualne potpourri podsumowane zostanie projekcją slapstikowej komedii sowieckiego reżysera, Aleksandra Medwiedkina z 1935 roku.

Myśląc poprzez obrazy, widzowie spróbują znaleźć odpowiedzi na te „najważniejsze” w życiu pytanie.

Krzysztof Gutfrański

____________________

Spotkania i pokazy z cyklu Athletic Cinema poświęconemu głównie mediom obrazowym. W ramach cyklu w galerii Entropia odbywają się pokazy, wykłady i spotkania z artystami, prezentowane są unikalne materiały z historii awangardy filmowej i działań najnowszych.

kurator: Krzysztof Gutfrański