entropia | WHAT YOU THINK, YOU BECOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnieszka Dellfina

WHAT YOU THINK, YOU BECOME

fotografie | instalacja | video | photography | installation | video

25.01 - 14.02.2011

otwarcie: 25.01.2011 godz. 19:00 | wtorek

opening: tuesday, 25 january 2011, 7 PM

wstęp wolny | admission free„Zawsze zafascynowana byłam psychologicznymi aspektami życia, powodem determinującym każdy czyn, analizą pojęcia prawdy. Jak w marzeniach sennych kryjących pierwotne namiętności, moje instynkty ukształtowały formę ekspresji, w której przez użycie własnego ciała jednocześnie jako narzędzia pracy jak i płótna, na którym wyświetlam własne myśli i emocje, sprowadzam przedmiot, podmiot i sam akt tworzenia do jedności. Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym stale analizuję granice między subiektywnym, a obiektywnym; indywidualnym, a kolektywnym; iluzją, a rzeczywistością.”

Agnieszka Dellfina

__________________


„WHAT YOU THINK YOU BECOME”

Media: fotografia i akryle na skórze
Rozmiar: 100 x 170 cm
Edycja: 7
Rok: 2010


Szukając formy artystycznej, która pozwoliłaby mi połączyć przedmiot, podmiot i akt tworzenia w jedność, zdecydowałam się na wykorzystanie własnego ciała jako płótna, na którym wyświetliłam myśli i emocje.

Wizualną inspiracją, ze względu na swoją wymowną symbolikę, było dla mnie “Body Art”, czyli sztuka tatuażu, reprezentująca wyzwalające cierpienie. Ludzie pokryci od stóp do głów tatuażami rytualnymi, mistycznymi, politycznymi, seksualnymi czy religijnymi robili na mnie zawsze wrażenie żyjących dzieł sztuki, eksponujących swoje krajobrazy wewnętrzne. Dlatego też, ze względu na nawiązanie do tatuażu, zamiast papieru fotograficznego jako medium użyłam tu naturalnej skóry.

Projekt ten jest dokumentacją procesu emocjonalnego z okresu kryzysu wartości oraz separacji z wieloletnim partnerem artystycznym i życiowym. Obrazy, które wybrałam reprezentują lęk, frustrację, rozczarowanie, cierpienie, nadzieje, przebaczenie… Dręczona miesiącami paraliżującym strachem, zaczęłam mieć niewyjaśnione przeświadczenie, iż jedynym sposobem na pozbycie się mych traum jest wyciągniecie ich na światło dzienne poprzez nadanie im fizycznego kształtu, oraz zniszczenie ich przez konfrontacje z nimi, tak jak w aktach onirycznych, konfrontujemy się z oprawca zamiast uciekać przed nim.

Poprzez użycie technik “metody aktorskiej”, którą studiowałam w Paryżu oraz elementów psychomagii Alejandro Jodorowskiego, polegających na syntezie doświadczeń i zaufaniu terapeutycznej sile wyobraźni, w akcie symbolicznej komunikacji, poddałam się procesowi, wewnętrznego oczyszczenia i wyzwolenia.

Tytuł wystawy to słowa Buddy.Psychomagia to technika stworzona przez Alejandro Jodorowskiego. Jest to nienaukowa praktyka psychoterapeutyczna, łącząca w sobie elementy sztuki, filozofii wschodu (głównie buddyzmu Zen), mistycyzmu, i współczesnej psychoterapii, w celu uzdrawiania pacjentów z ich emocjonalnych problemów. Teoria zakłada iż nieświadomy umysł uznaje akty symboliczne za fakty.


__________________

Wybrane wystawy:
• Art Paris, Grand Palais, Paris, France
• DAM-Digital Art Museum, Berlin, Germany
• Sundsval Photo Museum, Sweden
• Ricart Gallery, Miami, USA
• FAD-Barcelona, Spain
• Palais de Tokyo, Paris, France
• Transphotographiques, Lille, France
 
Wybrane publikacje:
• Foto, Skandynavia - cover, interview and 42 photos
• Foto, Poland - cover, interview and 22 photos
• Eyemazing, Holandia - cover, interview and 12 photos
• Photoicon, England - interview 12 photos
• “Peace Signs - anti-war movement illustrated” Olms Edition, swiss, spanish, german, english and french edition
• “Designs of dissent” – Rockport Publishers, USA
• „Reality and Illusion”, Iconofolio, France
• „Is art dead?”, Iconofolio, France
• „X-posed”, Iconofolio, France
• „Atomic love”, Iconofolio, France