entropia | PAPIEROWA MIŁOŚĆ, czyli dzień PO...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Kutera

PAPIEROWA MIŁOŚĆ, czyli dzień PO...

wystawa | exhibition

otwarcie: 26.11.2010 godz.18.30 | wystawa czynna do 17.12.

opening: 26 November 6.30 PM | exhibition till 17.12.

wstęp wolny | admission freeAnna Kutera w swoim najnowszym projekcie multimedialnym PAPIEROWA MIŁOŚĆ, czyli dzień po... obnaża rozliczne słabości człowieka doby konsumpcjonizmu, bawi się fetyszami „nałogowego widza”. Pretekstem do tej „zabawy”, a zarazem jej przedmiotem staje się gazeta. Artystka – i tym razem przewrotnie – znajduje inspirację w czymś tak zwyczajnym, jak wycinek prasowy, fragment zdjęcia z kolorowego czasopisma, i stawia filozoficzne pytania o czas, piękno, tożsamość…

[Gabriela Dragun]


___________________

Anna Kutera (absolwentka wrocławskiej PWSSP, dziś ASP - 1977) zajmuje się sztuką multimedialną. Wśród dziedzin jej artystycznej aktywności znajdują się film, wideo, fotografia, malarstwo, instalacja i sztuka performance.
Pracę artystyczną łączy z działalnością animatorki środowiska artystycznego. W latach 1975 - 1985 razem z Romualdem Kuterą, Lechem Mrożkiem, Piotrem Olszańskim prowadziła we Wrocławiu Galerię Sztuki Najnowszej. Od 1975 r. współorganizowała razem z Janem Świdzińskim międzynarodowy ruch sztuki kontekstualnej, zogniskowanej na badanie kontekstu realizacji artystycznych, która rozszerzała pojęcia i schematy dominującego wówczas konceptualizmu. Realizacje Anny Kutery nastawione są na interakcję widzów i budzenie ich wyobraźni. W roku 1975 formułuje założenia do obszernego cyklu artystycznego MORFOLOGIA NOWEJ RZECZYWISTOŚCI, w którym rozważa problem funkcjonowania kilku równoległych „rzeczywistości” w sztuce na przykładzie analizy serii zdjęć siedmioletniego modela. W SYTUACJACH STYMULOWANYCH z lat 1976 -1989 rozważa rolę przypadków, zdarzeń prawdziwych i wykreowanych na społeczny odbiór idei artystycznej („Psia afera”, „Przejazd kolejowy”, cykl gadających obrazów, „Dialogów” i „Monologów”).
Od 1990 r. rozpoczęła kompleksowy cykl prac pod wspólnym tytułem MOJE DOMY. W kameralnych i monumentalnych realizacjach przestrzennych odwołuje się również w symboliczny sposób, do problemów ewokowanych przez pojęcia „dom” – intymność, bezpieczeństwo, wspólnota, otwartość na kontekst, przyjmowanie zewnętrznych wartości... itp. Ostatnie prace z cyklu Domy zastępcze, oraz m.in. Dom wotywny dla Natury, Dom owadów i Domy bezdomnych (2008/9), analizują skutki cywilizacyjnych zmian w obrębie stosunków społecznych, natury i ekologii. Od 2009 realizowała cykl GENETYCZNE KONTEKSTY (2008/9), które biorą po lupę związki rodzinne, emocjonalne i kulturowe modeli z którymi współpracowała, jak również odwołują się do źródeł tematycznych własnych prac z lat wcześniejszych.
Prace artystki prezentowane były na ponad 40 wystawach indywidualnych i licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Prace Anny Kutery znajdują się m.in. w zbiorach Królewskiej Biblioteki Sztuki w Kopenhadze, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeów Okręgowych w Bydgoszczy i Chełmie, Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu, BWA w Lublinie, w filmotece TVP 2 we Wrocławiu i w kolekcjach prywatnych.