entropia | CROSS_VS // entropia <= 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g e s t y m a l a r sk i e

Paweł Lisek

CROSS_VS // entropia <= 0

działanie + muzyka na żywo | action + live music

23.11.2010 godz. 19:00 | wtorek

tuesday, 23 november 2010, 7:00 PM

wstęp wolny | admission freeCROSS_VS jest pomysłem wrocławskiego artysty Pawła Liska opartym na eksperymentach transkodowania V ( View ) obrazu i S (Sound) dźwięku. Jednym z jego elementów jest działanie pokazane w czasie pierwszej odsłony CROSS_VS // open date, gdzie malowany live obraz zamieniany był na kompozycję dźwiekową. Istotą jest oderwanie się od przyzwyczajenia komponowania obrazu w oparciu o wizualność. W tym eksperymencie po postawieniu pierwszej plamy i wywołaniu tym samym pierwszej lawiny dźwięku artystę determinuje słyszany dźwięk a nie estetyka obrazu. To do niego dopasowuje kolejne ruchy i dobór kolorystyki.

W ramach projektu „Gesty Malarskie“ Paweł Lisek będzie próbował spekulować wartością entropii. Bliska zeru może porządkować (przywracać do stanu pierwotnego ) wartości obrazu i tym samym dźwieku, osiągając zaś wyższą wartość może spowodować chaos. Jakimi środkami artysta tego dokona zobaczyć będzie można 23.lisopada 2010 w Galerii Entropia. Do projektu zaproszony został Sound Factory String Quartet w składzie: Aleksandra Pawłowska - I skrzypce, Dariusz Jakubczyk - II skrzypce, Paulina Lulek - altówka, Katarzyna Wrona – wiolonczela.

Współpraca i konsultacja obszaru dzwięku przy projekcie CROSS_VS : Gerard Lebik

_____________________

GESTY MALARSKIE

„Gesty malarskie” to projekt otwarty na działania i zdarzenia odnoszące się umownie do malarstwa. Zapraszamy artystów i widzów do akcji, które mogą mieć charakter eksperymentu z różnymi mediami i formami wyrażania ekspresji w kontekście gestu malarskiego; sytuacji, w których ów gest uaktywnia proces twórczy a także stymuluje i poszerza odbiór sztuki i pojęcie samego malarstwa.

Koordynator projektu: Andrzej Rerak