entropia | NEOPALEOLIT
 
 
 

M i k r o p r z e d s t a w i e n i e 5.10.2010 fot.M.J.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g e s t y m a l a r s k i e

Marcin Harlender

NEOPALEOLIT | NEOPALEOLITH

mikroprzedstawienie | microshow

05.10.2010 godz. 20:00 | wtorek

tuesday, 05 october 2010, 8:00 PM

wstęp wolny | admission freeNEOPALEOLIT

W przyzwyczajenia popadamy z tak niewyobrażalną łatwością, że istnienie wielu rzeczy wydaje się nam absolutną oczywistością. A przecież... Czy można na przykład zrekonstruować chwilę wynalezienia malarstwa? Sięgnąć w niepisane mroki dziejów...? Jaki mógł być ten pierwszy gest?
Mniej więcej trzydzieści lat temu splot wielu /zapewne kosmicznych/ okoliczności umożliwił na moment taki wgląd. Czyżby domknęło się kolejne koło dziejów dając początek nowemu cyklowi?

Marcin Harlender, Wrocław. 12.09.2010

____________________


Marcin Harlender /ur. 1959/, malarz, performer, twórca instalacji, happeningów, teoretyk sztuki, jeden z najbardziej radykalnych i konsekwentych polskich artystów współczesnych. Studiował na PWSSP we Wrocławiu /1982-1989 i 1991-1992/, dyplom w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego /1996, ASP Wrocław/. Na przełomie lat 80. i 90. autor i uczestnik wielu działań i akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej Wrocławia /wraz z innymi artystami skupionymi wokół Lecha Twardowskiego/, autor wystaw i wystąpień indywidualnych /w tym wielu w Galerii Entropia, z którą współpracuje od lat 80/ . W końcu lat 90 zainicjował w swojej pracowni galerię O.B.O.K, miejsce spotkań i prezentacji sztuki aktualnej.

Charakterystycznym znakiem artysty jest biała kreska, której nadał różnorodny byt w aspekcie kosmicznym jak i formalnym. Jest ona efektem wieloletniej, konsekwentnej pracy analitycznej i poszukiwania maksymalnie prostego i uniwersalnego symbolu. Pojawia się w wielu kontekstach, w różnorodnej skali stając się swoistym bytem, generatorem formy i idei.
____________________

Inauguracja nowego projektu galerii „Gesty malarskie” otwartego na działania i zdarzenia odnoszące się umownie do malarstwa. Zapraszamy artystów i widzów do akcji, które mogą mieć charakter eksperymentu z różnymi mediami i formami wyrażania ekspresji w kontekście gestu malarskiego. Sytuacji, w których ów gest uaktywnia proces twórczy a także stymuluje i poszerza odbiór sztuki i pojęcie samego malarstwa.

Koordynator projektu: Andrzej Rerak

____________________
Marcin Harlender NEOPALEOLIT sound

Ta strona wymaga zainstalowanego pluginu Flash w najnowszej wersji.